Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại Cơ sở II

326

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 28/4/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu,học tập, quán triệt  và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết hợp bằng hai hình thức trực tiếp tại Hội trường B001 và trực tuyến qua MS Team.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ông Nguyễn Chí Cường –Báo cáo viên, Phó phòng Tuyên truyền nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM, Ban Chấp hành ĐBBP, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị, BCH Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II, BCH các Công đoàn bộ phận, Thường trực Đoàn TN-Hội SV và toàn thể viên chức cơ sở II.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Chí Cường đã triển khai những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết. Trong đó tập trung một số điểm nổi bật: quá trình chuẩn bị Báo cáo chính trị, tổng kết nhiệm kỳ đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Thay mặt toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Phó Giám đốc Cơ sở II cảm ơn và tặng hoa ông Nguyễn Chí Cường đã dành thời gian báo cáo, quán triệt những nội dung tạiHội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II. Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho toàn thể đảng viên, viên chức Cơ sở II nắm bắt được tình hình, các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, cũng như một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ bộ phận CSII đã triển khai tới các chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các Đề án của Đảng ủy Khối khóa III.

Sau Hội nghị, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, các chi bộ, đơn vị và tổ chức đoàn thể sẽ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo sát với tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên, viên chức.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa Báo cáo viên
Báo cáo viên Nguyễn Chí Cường trình bày nội dung của Nghị quyết
Báo cáo viên Nguyễn Chí Cường trình bày nội dung của Nghị quyết