Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật có hiệu lực từ năm 2021

693

Conference on grasping thoroughly legal documents effective from 2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, ngày 25/01/2021 Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật có hiệu lực từ năm 2021. Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ban Giám đốc CSII, BCH CĐ CSTV CSII, cùng toàn thể đoàn viên CĐ CSTV CSII.

Về phía báo cáo viên của Hội nghị gồm có: ThS Lưu Thị Bích Hạnh và ThS Phạm Thị Diệp Hạnh, là các giảng viên thuộc bộ môn Nghiệp Vụ của CSII CSII Trường Đại học ngoại thương tại Tp.HCM.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày về các nội dung, sửa đổi trong Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Thanh niên năm 2020 và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020. Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ và trách nhiệm của Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II trong việc thực thi pháp luật, chủ động phòng, chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa tại đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Đại diện BGĐ CSII tặng hoa lưu niệm cho ThS Lưu Thị Bích Hạnh và ThS Phạm Thị Diệp Hạnh – Báo cáo viên của Hội nghị

Đại diện Công đoàn viên Công đoàn CSTV CSII chụp hình lưu niệm