Hội nghị quán triệt một số điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc của trường đại học ngoại thương năm 2021

320

* Training session on some new points in the regulation on internal expenses and working regulation of Foreign Trade University in 2021

In order to help staffs promptly grasp Foreign Trade University’s regulations to apply in their work, on March 31st, 2022, Foreign Trade University – HCM Campus organized online training session on some new points in the regulation on internal expenses and working regulation of Foreign Trade University in 2021.

Nhằm giúp viên chức kịp thời nắm bắt quy định, quy chế của Nhà trường để vận dụng vào quá trình thực hiện công tác, ngày 31/03/2022, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến về quán triệt một số điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc của Trường Đại học Ngoại thương năm 2021.

Tham dự Hội nghị, Ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp Báo cáo viên – ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II cùng quý Thầy Cô trong Ban Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị; toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II.

Thay mặt Ban Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu cảm ơn Báo cáo viên – ThS Phạm Thu Thủy đã tham gia báo cáo, hướng dẫn các điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc năm 2021 so với năm 2020. PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà hy vọng viên chức, người lao động sẽ nắm bắt đầy đủ các nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc năm 2021 để thực hiện đúng.

Sau phần phát biểu của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Báo cáo viên – ThS Phạm Thu Thủy phổ biến, quán triệt và hướng dẫn các điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường Đại học Ngoại thương (được ban hành theo Quyết định số 2698/QĐ-ĐHNT ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng); Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động tại Trường Đại học Ngoại thương (được ban hành theo Quyết định số 2833/QĐ-ĐHNT ngày 18/11/2021 của Hiệu trưởng).

Kết thúc phần trình bày của Báo cáo viên và phần hỏi đáp của viên chức, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu cảm ơn ThS Phạm Thu Thủy đã tham gia báo cáo, hướng dẫn viên chức, người lao động về các điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về chế độ làm việc năm 2021. Giám đốc mong muốn viên chức, người lao động nghiên cứu kỹ các nội dung trong quy chế, quy định để vận dụng tốt nhất cho từng trường hợp cụ thể của viên chức và người lao động.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.

hoi-nghi-quan-triet-quy-che-chi-tieu-noi-bo-quy-dinh-ve-che-do-lam-viec-dai-hoc-ngoai-thuong-nam-2021-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh– Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại Hội nghị
Associate Professor Ph.D Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCM Campus delivered a speech at the event

hoi-nghi-quan-triet-quy-che-chi-tieu-noi-bo-quy-dinh-ve-che-do-lam-viec-dai-hoc-ngoai-thuong-nam-2021-2
PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại Hội nghị
Associate Professor Ph.D Nguyen Thi Thu Ha – Deputy Director of Foreign Trade University – HCM Campus delivered a speech at event

hoi-nghi-quan-triet-quy-che-chi-tieu-noi-bo-quy-dinh-ve-che-do-lam-viec-dai-hoc-ngoai-thuong-nam-2021-3
ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt một số điểm mới trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về chế độ làm việc của Trường Đại học Ngoại thương năm 2021.
Master Pham Thu Thuy – Deputy Director of Foreign Trade University – HCM Campus presented some new points in the regulation on internal expenses and working regulation of Foreign Trade University in 2021

hoi-nghi-quan-triet-quy-che-chi-tieu-noi-bo-quy-dinh-ve-che-do-lam-viec-dai-hoc-ngoai-thuong-nam-2021-4
Quý Thầy, Cô Báo cáo viên, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II tham gia buổi Hội nghị
The Reporters, Board of Directors, Heads and deputy heads of Departments and staffs of Foreign Trade University – HCM Campus joined the training session