Hội nghị quán triệt nội quy, quy chế làm việc của Trường Đại học Ngoại thương cho viên chức trúng tuyển đợt 02 năm 2021

302

* Training session on working regulations of Foreign Trade University for employees who have been matriculated in the second batch of 2021.

Implementing Plan No. 902/KH-CSII dated March 24th, 2022 of Foreign Trade University – HCM Campus, on April 1st, 2022 Foreign Trade University – HCM Campus held a conference to train the working regulations of Foreign Trade University for employees who have been matriculated in the second batch of 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 902/KH-CSII ngày 24/3/2022 của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, ngày 01/4/2022 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt nội quy, quy chế làm việc của Trường Đại học Ngoại thương cho viên chức trúng tuyển đợt 02 năm 2021.

Báo cáo viên của Hội nghị là các Thầy Cô trong Ban Giám đốc Cơ sở II gồm PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II và ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức-Hành chính.

Tại Hội nghị, các viên chức mới được hướng dẫn, giới thiệu về các quy định, quy chế của Nhà trường và một số công tác hành chính tại Cơ sở II, cụ thể như sau:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II giới thiệu Tổng quan về Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, văn hóa tổ chức tại Cơ sở II; định hướng phát triển nghề nghiệp, chuyên môn cho viên chức; triển khai một số hoạt động hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật; hướng dẫn về công tác coi thi tại Cơ sở II.

PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II hướng dẫn về công tác sinh hoạt Đảng tại Cơ sở II; giới thiệu về đặc điểm của sinh viên Đại học Ngoại thương và một số lưu ý trong giảng dạy, giao tiếp.

ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các nội dung trong Quy định về chế độ làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Trường Đại học Ngoại thương.

ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính Cơ sở II quán triệt, hướng dẫn các viên chức mới Quy định về ký hợp đồng làm việc tại trường Đại học Ngoại thương; Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động tại Trường Đại học Ngoại thương; Quy định về đi nước ngoài của viên chức và một số công tác hành chính tại Cơ sở II.

Sau mỗi phần trình bày của các Báo cáo viên, viên chức mới tham gia hỏi đáp, thảo luận về một số kinh nghiệm thực tế của các Báo cáo viên trong quá trình công tác để có thể hiểu hơn về môi trường công tác tại Cơ sở II.

Thông qua Hội nghị, các viên chức mới đã nắm bắt được các nội dung chính trong quy định, quy chế của Nhà trường để có thể vận dụng, triển khai trong công tác tại đơn vị và góp phần vào sự phát triển chung của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.

quan-triet-nqqclv-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-cho-vien-chuc-trung-tuyen-dot-2-nam-2021-1
Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức trúng tuyển đợt 02 năm 2021 tham gia buổi Hội nghị.
Board of Directors, leaders of department and staffs who have been matriculated in the second batch of 2021 participated in the Conference