Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh các chương trình Đào tạo Quốc tế năm 2020 và định hướng, đề xuất giải pháp cho năm 2021 (Conference on the enrollment of the International Education Programs in 2020 and Orientations – Solutions for the year 2021)

506

On November 11th, 2020, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Conference on the enrollment of the International Education Programs in 2020 and Orientations – Solutions for the year 2021.

Thực hiện theo Kế hoạch số 2999/KH-CSII về tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh các chương trình Cử nhân và Thạc sỹ Đào tạo Quốc tế năm 2020 và nâng cao hiệu quả tuyển sinh năm 2021, ngày 09/11/2020, Cơ sở II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh các chương trình Đào tạo Quốc tế năm 2020 và định hướng, đề xuất giải pháp cho năm 2021.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II và Trưởng/ Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

Tại Hội nghị, các đơn vị phụ trách các chương trình các chương trình Cử nhân và Thạc sỹ Đào tạo Quốc tế như: Ban Đào tạo Quốc tế và Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế báo cáo cụ thể kết quả tuyển sinh. Trong mỗi phần báo cáo, các đơn vị nêu ra được ưu điểm, hạn chế, thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Mặc dù công tác tuyển sinh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, nhưng hiệu quả tuyển sinh năm 2020 vẫn đạt kết quả tốt. PGS,TS Nguyễn Xuân Minh cũng lưu ý thêm về việc duy trì kết quả này một cách bền vững bằng những giải pháp căn cơ. Theo đó, các đơn vị cần tăng cường công tác quảng bá và tư vấn thông qua kênh cựu sinh viên và học sinh của các trường THPT tại TPHCM; chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và phục vụ người học. Một số chia sẻ khác từ hai Phó Giám đốc Cơ sở II, PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà và ThS Phạm Thu Thủy đã đánh giá bộ phận tư vấn của các đơn vị phụ trách chương trình Đào tạo Quốc tế làm việc tận tâm, cần mẫn, tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

Sau khi đã thông qua báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh các chương trình Đào tạo Quốc tế năm 2020 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thống nhất các đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho công tác tuyển sinh năm 2021.

Dưới đây là hình ảnh tại buổi Hội nghị:

Ban Giám đốc Cơ sở II và các thành viên tham dự tập huấn (Board of Director of FTU-HCMC campus and participants of the conference)