Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh, nhập học các chương trình đào tạo tại Cơ sở II năm 2021

292

* Review Conference on the enrollment and admission of the Education Programs at Foreign Trade University – HCM Campus in 2021

On October 19th, 2021, Foreign Trade University – HCM Campus held the Review Conference on the enrollment and admission of the Education Programs in 2021 to review and evaluate the achievement as well as the remaining limitations, thereby drawing lessons to improve the quality of enrollment and admission to education programs at FTU – HCM Campus for the following year.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại, qua đó rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và nhập học các chương trình đào tạo tại Cơ sở II cho năm tiếp theo. Ngày 19/10/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học các chương trình đào tạo năm 2021

Tham dự hội nghị tổng kết có sự tham dự của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II (chủ tọa của hội nghị) cùng quý thầy cô trong Ban Giám đốc và Trưởng/Phó các đơn vị, Ban QLĐT, Ban ĐTQT, Ban Điều hành CLC, Tổ TESS, Trung tâm ICCC, Trung tâm CEC.

Tại hội nghị tổng kết, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II đã báo cáo vắn tắt kết quả công tác tuyển sinh, nhập học các chương trình đào tạo tại Cơ sở II năm học 2021-2022. Với sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Ban Giám đốc cũng như nỗ lực của Ban QLĐT, Ban ĐTQT, Ban Điều hành CLC, Tổ TESS, Trung tâm ICCC, Trung tâm CEC: Công tác quảng bá tuyển sinh và các công tác liên quan đã được các đơn vị tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo sự thuận lợi cho thí sinh, ứng dụng mã QR trong công tác truyền thông và sử dụng hiệu quả phần mềm để thực hiện công tác tuyển sinh, nhập học trực tuyến trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức thu nhận hồ sơ trực tiếp.

Tại Hội nghị, các thành viên dự họp trao đổi và thảo luận về những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác chuẩn bị cùng các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo công tác tuyển sinh năm tới sẽ đạt các kết quả tốt nhất. Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2021, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã biểu dương thành tích của Ban QLĐT, Ban ĐTQT, Ban Điều hành CLC, Tổ TESS, Trung tâm ICCC, Trung tâm CEC đã hoàn thành tốt công tác tuyển sinh và nhập học. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đầu tư, sáng tạo hơn nữa trong công tác quảng bá tuyển sinh năm 2022 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Các đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Cơ sở II và ghi nhận các ý kiến đóng góp của hội nghị để khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại, đồng thời hướng đến chuẩn bị triển khai công tác quảng bá tuyển sinh năm 2022.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị tổng kết:
Below are some photos of the Review Conference

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-sinh-nhap-hoc-cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-co-so-nam-2021
Ban Giám đốc Cơ sở II và các thành viên tham dự hội nghị
(The Board of Directors of FTU-HCM Campus and participants at the conference)