Hội nghị triển khai công tác “Xây dựng văn hóa Đảm bảo chất lượng đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo bền vững tại Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh

370

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác “Xây dựng văn hóa Đảm bảo chất lượng đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo bền vững” với hơn 80 người tham dự. Tại hội nghị có sự hiện diện của đại diện Ban Giám đốc CSII; Trưởng/Phó các đơn vị và viên chức phụ trách ĐBCL của các đơn vị; đại diện thường trực Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Khối trưởng, Lớp trưởng các khóa lớp tại Cơ sở II.

* Conference on “Building Quality assurance culture to meet the objectives of sustainable education and training” at FTU-HCMC Campus 

On July 10th, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a conference on “Building Quality assurance culture to meet the objectives of sustainable education and training” with over 80 participants. In the conference, there were representatives of the Board of Directors, Manager/ Deputy Manager and staff in charge of Quality Assurance of departments, Permanent representatives of the Communist Youth Union – Students’ Association and class monitors at FTU2. 

Thực hiện kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) năm học 2019-2020 và căn cứ Kế hoạch số 261/KH-KT&ĐBCL ngày 22/11/2019 và Kế hoạch 1144/KH-CSII ngày 22/05/2020, nhằm tăng cường hiệu quả công tác ĐBCL tại Cơ sở II, ngày 10 tháng 7 năm 2020, Cơ sở II đã tổ chức hội nghị triển khai công tác “Xây dựng văn hóa Đảm bảo chất lượng đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo bền vững” tại Cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của Hội nghị là giúp cho các đơn vị tại Cơ sở II nắm bắt được việc xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng là nền tảng và động lực để cơ sở giáo dục đại học duy trì và nâng cao chất lượng, tạo nên bản sắc riêng và lợi thế cạnh tranh của cơ sở giáo dục đại học, từ đó định hướng rõ sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển phù hợp, định vị rõ vị thế dựa trên chất lượng hiện có của Cơ sở II. Mặt khác, hình thành văn hóa chất lượng sẽ giúp cơ sở giáo dục đại học dễ dàng thích ứng với những thay đổi của hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế; thể hiện rõ cam kết chất lượng với xã hội; hình thành môi trường quản lý chất lượng; có định hướng rõ ràng trong việc phát triển nguồn nhân lực. Đối với cấp độ cá nhân, văn hóa chất lượng được biểu hiện qua việc hoàn thành công việc có chất lượng cao, đúng thời hạn, đảm bảo đủ số lượng sản phẩm, đáp ứng đúng yêu cầu, chi phí hợp lí, đáp ứng kỹ năng làm việc nhóm, đoàn kết, dân chủ, mọi thành viên (lãnh đạo, đội ngũ viên chức quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên) trong cơ sở giáo dục đại học đều nhìn thấy văn hóa chất lượng là một vấn đề quan trọng, cốt lõi và luôn tuân theo các giá trị, chuẩn mực, quy trình và cam kết hướng đến chất lượng với tinh thần tự giác, tự nguyện, tin tưởng, hợp tác, chia sẻ, chịu trách nhiệm và luôn sáng tạo để cải thiện chất lượng sản phẩm đầu ra.

Tham dự tập huấn có TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Trưởng/Phó các đơn vị và viên chức phụ trách ĐBCL của các đơn vị; đại diện thường trực Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Khối trưởng, Lớp trưởng các khóa lớp tại Cơ sở II.

 Tại buổi hội nghị, TS Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG TP.HCM đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của công tác ĐBCL và các vấn đề liên quan về xây dựng văn hóa Đảm bảo chất lượng. TS Nguyễn Quốc Chính đã trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong công tác ĐBCL giáo dục đại học cũng như giải pháp xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng tại đơn vị, từ đó không ngừng thay đổi, cải tiến, nâng cao chất lượng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường nói chung và Cơ sở II nói riêng.

Với sự chủ trì của TS Nguyễn Quốc Chính, các thành viên tham gia hội nghị đã chủ động và tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi về xây dựng văn hóa Đảm bảo chất lượng. Thông qua hội nghị, các viên chức Cơ sở II có dịp tăng cường kết nối, trao đổi, thảo luận, tham vấn ý kiến chuyên gia trong việc xây dựng văn hóa Đảm bảo chất lượng đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo bền vững

Sau hội nghị, các thành viên tham dự đã có được cái nhìn tổng quát hơn về các công tác cần thực hiện trong quá trình xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng tại đơn vị, qua đó giúp chủ động hơn trong công tác chuẩn bị nhằm hướng đến đáp ứng các yêu cầu đánh giá, kiểm định chất lượng theo quy định trong thời gian sắp tới.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi hội nghị:

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II tặng quà lưu niệm cho Báo cáo viên – TS Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG TP.HCM
Ph.D. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCMC Campus gave a gift to Ph.D. Nguyen Quoc Chinh – Director of Center for Educational Testing & Quality Assessment – Vietnam National University Ho Chi Minh City
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Báo cáo viên trong buổi hội nghị
Participants took photos with Ph.D. Nguyen Quoc Chinh at the conference