Hội nghị triển khai Hướng dẫn 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

355

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12/10/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị triển khai Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên CSII, Ban Chấp hành các Công đoàn Bộ phận, toàn thể viên chức, đoàn viên công đoàn, Ban chấp hành ĐTN- HSV Cơ sở II, BCH Chi đoàn – Chi hội tại Cơ sở II.

Về phía báo cáo viên của Hội nghị: Ông Nguyễn Chí Cường – Phó Phòng Tuyên truyền nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II đã nhấn mạnh: phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Đảng viên, viên chức Cơ sở II cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung làm tốt các nội dung học tập và làm theo lời Bác, thực hiện nêu gương, nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các công tác. Các chi bộ, đoàn thể tại Cơ sở II đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, mỗi Đảng viên, mỗi viên chức tại Cơ sở II.

Báo cáo tại hội nghị, Ông Nguyễn Chí Cường đã lần lượt trình bày các khái niệm cơ bản về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng là nguồn động lực có sức mạnh vô biên, tiềm tàng bên trong mỗi con người; thể hiện ý chí cháy bỏng, muốn hướng tới giá trị cao quý thúc đẩy con người quyết tâm thực hiện bằng được, không bao giờ bị khuất phục. Khát vọng dân tộc mãnh liệt là động lực chung tạo ra sức mạnh vô song, sức mạnh phát triển đất nước. Ý chí là động lực bên trong, là quyết tâm sắt đá làm bằng được của mỗi người. Ý chí là phương tiện để thực hiện thắng lợi khát vọng của chủ thể.

Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tư tưởng đó của Người được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và có sự tiếp thu văn hóa nhân loại. Từ nhận thức sâu sắc thực tiễn, Chủ nghĩa yêu nước chân chính trong điều kiện mới và kết quả nghiên cứu từ quá trình tìm đường cứu nước và bắt gặp Chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành người cộng sản; Tất cả đã góp phần hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Báo cáo viên phân tích về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bối cảnh thời đại và yêu cầu phải phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và 08 giải pháp để thực hiện hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trên cơ sở những nội dung học tập tại hội nghị, mỗi Đảng viên, mỗi đồng chí tham dự Hội nghị sẽ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phát huy ý chí tự lực, tự cường, thực hiện cho được khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công – góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:huong-dan-16-hoc-tap-phong-cach-ho-chi-minh-1

huong-dan-16-hoc-tap-phong-cach-ho-chi-minh-2
ThS Trần Quốc Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ sở II
trao tặng quà lưu niệm cho Báo cáo viên tại Hội nghị