Hội nghị về tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019 và kế hoạch triển khai công tác ĐBCL, cải tiến hoạt động theo khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh

305

Căn cứ Kế hoạch số 1198/KH-CSII, ngày 18/06/2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) năm học 2018 – 2019 và kế hoạch triển khai công tác ĐBCL, cải tiến hoạt động theo khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh;

Ngày 05/8/2019, Cơ sở II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019 và kế hoạch triển khai công tác ĐBCL, cải tiến hoạt động theo khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020.
Tham dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Lê Trường Huân – Chủ tịch Công đoàn CSTV Cơ sở II, Thường trực Đoàn Thanh niên, Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II.
Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm học 2018 – 2019, triển khai kế hoạch công tác ĐBCLvà cải tiến hoạt động theo khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị tổ chức nhằm quán triệt, phổ biến về công tác ĐBCL cho viên chức quản lý nói riêng và cho tất cả viên chức các đơn vị nói chung, làm cơ sở cho các đơn vị lập kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác ĐBCL năm học 2019 – 2020 tại Cơ sở II để đáp ứng yêu cầu công tác.
Dưới đây là hình ảnh về Hội nghị:

1806-hoi-nghi-tk-dbcl-nam-hoc-2018-2019
Ban Giám đốc và Trưởng, Phó đơn vị tham dự Hội nghị