Hội nghị về tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020 và kế hoạch triển khai công tác ĐBCL năm học 2020 – 2021 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh

334

On August 3rd, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a conference on “Summarizing the work of Quality Assurance of the school year 2019 – 2020 and implementing the plan of Quality Assurance for the school year 2020 – 2021 at FTU2”. At the conference, there were representatives of the Board of Directors, Managers/Deputy Managers of departments, and permanent representatives of the Communist Youth Union of FTU2.

Vào ngày 03 tháng 8 năm 2020, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác “Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020 và kế hoạch triển khai công tác ĐBCL năm học 2020 – 2021 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị có sự hiện diện của đại diện Ban Giám đốc CSII; Trưởng/Phó các đơn vị và đại diện thường trực Đoàn thanh niên tại Cơ sở II.

Thực hiện Kế hoạch số 1914/KH-CSII, ngày 03/8/2020, Cơ sở II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020 và kế hoạch triển khai công tác ĐBCL năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Lê Trường Huân – Chủ tịch Công đoàn CSTV Cơ sở II, Thường trực Đoàn Thanh niên, Trưởng, Phó các đơn vị tại Cơ sở II.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm học 2019 – 2020, triển khai kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2020 – 2021 tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiến hành rà soát, lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác ĐBCL năm học 2020 – 2021 tại Cơ sở II, đáp ứng yêu cầu công tác.

Dưới đây là hình ảnh về Hội nghị:

Ảnh. Ban Giám đốc và Trưởng, Phó đơn vị tham dự Hội nghị The Board of Directors, Managers/Deputy Managers of departments at the conference