Hội Nghị Viên Chức Cơ Sở II Năm 2017

467

Sáng ngày 18/10/2017 tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2017 nhằm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và góp ý các văn kiện Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Trường Đại học Ngoại thương

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, đồng chủ trì Hội nghị; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Cơ sở II.

Tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, các Dự thảo văn kiện của Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức Trường Đại học Ngoại thương và những điểm mới trong Dự thảo Quy chế và chế độ làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ để viên chức Cơ sở II thảo luận và góp ý. Các viên chức tại Cơ sở II rất hoan nghênh các dự thảo sửa đổi các quy chế với những sửa đổi tích cực theo hướng ngày càng đảm bảo quyền lợi của người lao động liên quan tới lương, chính sách hỗ trợ thực hiện nghiên cứu khoa học,… Thay mặt cho Đoàn chủ tọa, PGS. TS Nguyễn Xuân Minh cảm ơn sự đóng góp ý kiến của viên chức, ghi nhận những góp ý này vào báo cáo góp ý để đóng góp cho Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức toàn trường

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Cơ sở II đã tiến hành bầu đại biểu của Cơ sở II tham dự Hội nghị đại biểu Cán bộ, viên chức năm 2017 tại Hà Nội. Kết quả, Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu gồm 11 viên chức sẽ tham dự Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Ngoại thương.

Dưới đây là hình ảnh của buổi làm việc.

897-hoi-nghi-vien-chuc-co-so-ii-nam-2017