Hội nghị viên chức Cơ sở II năm 2019

711

Hội nghị viên chức hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của Nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời đây cũng là dịp để toàn thể viên chức Nhà trường phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến của mình để hoàn thiện các quy định, quy chế của Nhà trường cùng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác,… Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 15 tháng 10 năm 2019, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị viên chức Cơ sở II năm học 2019-2020.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Lê Trường Huân – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II; ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao – Phó chủ tịch Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II; cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở thành viên, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức Cơ sở II.

Tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Giám đốc Cơ sở II trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của Cơ sở II và của Nhà trường; Báo cáo ngắn gọn các Dự thảo văn kiện của Hội nghị Đại biểu viên chức Trường Đại học Ngoại thương và những đề xuất, bổ sung, sửa đổi trong Dự thảo Quy định về chế độ làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra nhân dân; Dự thảo quyết định về ban hành quy chế giám sát;… để viên chức Cơ sở II thảo luận và đóng góp ý kiến;

Hội nghị thảo luận, lắng nghe các ý kiến đóng góp, xây dựng của viên chức Cơ sở II và đại diện Đoàn Chủ tịch: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II cũng có những trao đổi xung quanh những vấn đề được viên chức Cơ sở II quan tâm;

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đại biểu của Cơ sở II tham dự Hội nghị viên chức năm 2019 Trường Đại học Ngoại thương với kết quả gồm 08 đại biểu Cơ sở II sẽ tham dự Hội nghị viên chức Trường Đại học Ngoại thương.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị.

1949-hoi-nghi-vien-chuc-1
1949-hoi-nghi-vien-chuc-2