Hội thảo khoa học cấp trường “Môi trường kinh tế và kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19”

289

On May 20, 2021 Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized the conference “The Economic And Business Environment In The Post- Covid-19”. To meet the requirements of disease prevention, the conference was conducted online via MS Teams. The conference received papers and participation of a large number of scientists, officials and lecturers of FTU and other universities in Ho Chi Minh City.

Đại dịch Covid-19 diễn ra đã gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ từ đại dịch. Nhiều tác động kinh tế – xã hội được dự báo sẽ kéo dài và tạo ra nhiều sự thay đổi đối với môi trường kinh tế, kinh doanh ngay cả khi đã có vaccine và tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Nhiệm vụ cấp thiết của nhà nước và các doanh nghiệp là phải đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, ứng phó với những khó khăn, thách thức; tận dụng thời cơ mới để sớm phục hồi và phát triển nền kinh tế, ổn định kinh doanh, sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội.

Trong bối cảnh đó, ngày 20 tháng 05 năm 2021 Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2020-2021 với chủ đề: “Môi trường kinh tế và kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19”. Để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, Hội thảo đã được tổ chức trực tuyến trên ứng dụng MS Teams. Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên của Cơ sở II và các trường đại học khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các bài viết xoay quanh các chủ đề như: cơ hội và thách thức cho các ngành nghề khi kinh doanh thời kỳ hậu Covid 19; ứng phó rủi ro, khủng hoảng của các nền kinh tế đang phát triển; đổi mới sáng tạo trong kinh doanh thời kỳ hậu Covid 19; ứng dụng công nghệ trong thời đại 4.0 cho lao động, học tập và duy trì sản xuất kinh doanh thời kỳ dịch bệnh; tác động của dịch bệnh Covid 19 tới hoạt động giảng dạy bậc đại học ở Việt Nam và các vấn đề khác có liên quan.

Hội thảo “Môi trường kinh tế và kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19” đã tạo ra diễn đàn để giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ góc độ khoa học và góc độ quản lý, góp phần giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và quản trị đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy của các trường đại học để thích ứng và phát triển bền vững trong thời kỳ hậu Covid 19.