Hội thảo phổ biến kế hoạch hoạt động về đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019 tại Cơ sở II

477

Căn cứ Kế hoạch số 813/KH-ĐHNT-CSII, ngày 30/06/2017 thực hiện “Chiến lược đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030” tại Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm triển khai công tác trọng tâm về đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II năm học 2018 – 2019, Cơ sở II tổ chức Hội thảo phổ biến kế hoạch hoạt động về đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019 vào ngày 03 tháng 12 năm 2018.

Tham dự Hội thảo có PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II – Chủ tịch Công đoàn CSTV Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II – Phó Chủ tịch Công đoàn CSTV Cơ sở II, Thường trực Đoàn Thanh niên-HSV, Trưởng/Phó các đơn vị cùng các viên chức phụ trách đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II.

Hội thảo đã báo cáo kết quả về hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 một cách đầy đủ và toàn diện; Triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019; hướng đến xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng trong từng đơn vị tại Cơ sở II. Qua đó, Hội thảo nhằm quán triệt rộng rãi về công tác đảm bảo chất lượng đến toàn thể viên chức; nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng trong từng đơn vị nói riêng và CSII nói chung.

Hội thảo có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận góp phần làm rõ hơn về hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019 để các đơn vị nắm bắt và triển khai thực hiện phù hợp với quy định của Nhà trường và đáp ứng yêu cầu công tác thực tế tại Cơ sở II. Kết thúc Hội thảo, các thành viên tham dự thực hiện khảo sát lấy ý kiến khách quan về các nội dung liên quan tại Hội thảo.

Dưới đây là hình ảnh về Hội thảo:

1376-hoi-thao-pho-bien-ke-hoach-hoat-dong-ve-dam-bao-chat-luong-nam-hoc-2018-2019-tai-co-so-ii
Hình ảnh đại biểu tham dự Hội thảo