Họp phụ huynh chương trình Đào tạo Quốc tế học kỳ 1 năm học 2020-2021

590

*International Education Department hosted End-of-Semester I Meeting of Academic year 2020 – 2021.

End-of-Semester I Meeting – Academic year 2020-2021 for classes of International programs was held in January 2021 with the attandance of staff, students and parents of International Education programs. Through the meeting, the connection between the university and families had been strenngthened in the quest of overall education for students. Full information of students’ performance in semester I and students’ transfer had also been provided.

Trong tháng 01/2021 Cơ sở II đã tổ chức họp phụ huynh các lớp Cử nhân chương trình Đào tạo Quốc tế. Tại buổi họp, TS Nguyễn Thị Minh Hà – Trưởng Ban Đào tạo Quốc tế đã phát biểu tổng kết tình hình học tập, hoạt động của sinh viên các chương trình Đào tạo Quốc tế trong học kỳ I năm học 2020-2021. Trong đó, Trưởng Ban Đào tạo Quốc tế đã đặc biệt nhấn mạnh một số thành tựu trong công tác giảng dạy, học tập; các hoạt động hỗ trợ người học, các chuyên đề với báo cáo viên đại diện các doanh nghiệp, tình hình học tập  và hoạt động phong trào chung của sinh viên các lớp Chương trình Đào tạo Quốc tế.

Họp phụ huynh sinh viên năm 2 chương trình Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Các giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo cụ thể tình hình học tập, hoạt động của sinh viên các lớp đến phụ huynh và đại diện gia đình người học học kỳ 1 năm học 2020-2021, đồng thời thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Phụ huynh sinh viên giai đoạn ngôn ngữ lắng nghe GVCN báo cáo tình hình học tập

Giáo viên chủ nhiệm các giai đoạn chuyển tiếp cũng thông tin đầy đủ tới gia đình và người học về công tác chuyển tiếp và các chính sách của các trường đối tác tại Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada.

Họp phụ huynh giai đoạn chuyển tiếp Chương trình Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire và Cử nhân QTKD New Brunswick

Ban Đào tạo Quốc tế và đại diện gia đình người học đã cùng thảo luận, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị để chuyển tiếp sinh viên sang các trường đối tác và các kế hoạch hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình đào tạo quốc tế.

Kết thúc buổi họp phụ huynh giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng các bậc phụ huynh đã cùng đưa ra các giải pháp để nâng cao sự phối hợp giữa Nhà trường và gia đình trong việc quản lý người học các chương trình Đào tạo Quốc tế./.

Tìm hiểu chi tiết các chương trình của Đào tạo quốc tế

Ban Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Hotline: 094 777 1981, 0934 188 428, 0976 098 405, 0978 489 969

– Địa chỉ: Phòng A007, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– website: http://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te.html

– Fanpage:  https://www.facebook.com/ftu2hcmc

Liên hệ: 0978 489 969