Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020 – 2021 tại Cơ sở II

602

* Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021 tại Cơ sở II

* A meeting to evaluate the implementation of graduating modules of semester I, 2020-2021 academic year in Foreign Trade University, Ho Chi Minh campus

Vào ngày 11 tháng 01 năm 2021, Trường đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021. Buổi làm việc có sự hiện diện của đại diện Ban Giám đốc CSII; Ban Quản lý đào đạo, Ban KT&ĐBCL cùng các giảng viên tham gia hướng dẫn các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021.

On January 11th, 2021, Foreign Trade University Ho Chi Minh Campus organized a meeting to evaluate the implementation of graduating modules of semester I, 2020-2021 academic year. The participants were from Board of directors, Training and management department, Testing and quality assurance department, and the lecturers who were supervisors.

Nhằm rà soát, đánh giá và hoàn thiện công tác tổ chức hướng dẫn và chấm các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021 tại Cơ sở II, ngày 11 tháng 01 năm 2021, Trường đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức thực hiện các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021. Buổi làm việc có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Bùi Văn Yến – Phó Trưởng Ban Quản lý đào đạo, đại diện Ban KT&ĐBCL cùng các giảng viên tham gia hướng dẫn các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám đốc và các viên chức đã trao đổi về một số công tác phát sinh trên thực tế trong công tác tổ chức hướng dẫn và chấm các học phần tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021 như: quy trình phúc khảo Khóa luận tốt nghiệp/ Thu hoạch thực tập tốt nghiệp (KLTN/THTTTN), quy trình tra soát đạo văn, thời gian chấm, các vấn đề liên quan thủ tục sinh viên cần thực hiện khi làm KLTN/TTTHTN (bản cam kết, bản nhận xét của GVHD),…

Sau khi thảo luận, các thành viên tham dự đã thống nhất về phương án tiếp tục phối hợp thực hiện các công tác liên quan về tổ chức thực hiện các học phần tốt nghiệp học kỳ tiếp theo được hoàn thiện và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi làm việc

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II phát biểu tại cuộc họp
Ph.D. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCMC Campus delivering a speech
Thành viên tham dự cuộc họp
Participants of the meeting