Kết hợp chương trình giảng dạy và thực tiễn doanh nghiệp: Ứng dụng phần mềm Fast Accounting vào chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

663

In the trend of applying information technology and software systems to the training program, Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus has been promoting enterprise management softwares to connect theory and practice. With the aim of fostering and improving practical knowledge about Accounting and Auditing skills as well as applying technology in teaching, on January 20th, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held training sessions on Fast Accounting software for Accounting – Auditing lecturers. Ms. Huynh Ngoc Thu Thuy, representative of the Fast Software Company (FAST) led the training sessions, sharing the benefits of Fast Accounting Online to assist in teaching, creating new classes and providing databases directly on the software. Through the training session, the Accounting – Auditing lecturers have updated the current teaching program and specifically adopted the useful accounting software in studying and teaching, therefore improving the quality of lectures in the industry 4.0.

Trong xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm vào chương trình giảng dạy, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang triển khai các phần mềm quản lý doanh nghiệp vào giảng dạy để kết nối lý thuyết và thực tiễn. Với mục tiêu nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức thực tế về nghiệp vụ kế toán – kiểm toán cũng như ứng dụng công nghệ vào hoạt động giảng dạy cho các giảng viên, ngày 20/01/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn phần mềm kế toán Fast Accounting cho giảng viên giảng dạy chuyên ngành  Kế toán – Kiểm toán dưới sự hướng dẫn của Bà Huỳnh Ngọc Thu Thủy – đại diện phía Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp. Tham dự buổi tập huấn có đại diện Ban Giám đốc, Ban chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ (BMNV) và các giảng viên tổ Kế toán – kiểm toán.

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS,TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II gửi lời cảm ơn đến Bà Huỳnh Ngọc Thu Thủy, đại diện phía Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) đã đến tập huấn, chia sẻ cách thức sử dụng phần mềm Fast Accounting cho các giảng viên. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã chia sẻ những lợi ích của Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây (Fast Accounting Online) trong việc hỗ trợ công tác giảng dạy, quy trình tạo mới lớp học và cấp cơ sở dữ liệu trực tiếp trên phần mềm. Qua buổi tập huấn, các giảng viên tổ Kế toán – Kiểm toán đã cập nhật được các nội dung thực tế hữu ích về sử dụng phần mềm chuyên dụng trong nghiệp vụ kế toán. Phần mềm sẽ được áp dụng trong các môn học ngành Kế toán – kiểm toán trong thời gian tới để giúp sinh viên có cơ hội thực hành trực tiếp trên phần mềm phù hợp với nội dung kiến thức ở từng học phần. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếp cận sớm với thực tiễn kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động 4.0 hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Ban Giám đốc, giảng viên và đại diện Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp tại buổi tập huấn
(Board of Management, Lecturers and Representatives of Fast Software Company during the Training Sessions)