Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp và giảng viên chính tại Cơ sở II TP.Hồ Chí Minh

990

Vào các ngày 07/07/2017 và 08/07/2017, Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM (Cơ sở II) phối hợp với trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (GVCC) hạng I và Giảng viên chính (GVC) hạng II.

Chủ trì buổi khai giảng gồm có: Đại diện Trường Đại học Giáo dục, Ban Giám đốc Cơ sở II và giảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng.

Báo cáo viên cho các lớp bồi dưỡng GVCC, GVC năm nay là các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Sư phạm TP.HCM: PGS, TS Mai Văn Hưng; PGS, TS Đinh Văn Dũng; PGS, TS Trịnh Văn Minh; PGS, TS Nguyễn Kim Hồng…

Các lớp bồi dưỡng nêu trên sẽ học tập, nghiên cứu với 11 chuyên đề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chủ yếu của các khóa bồi dưỡng lần này sẽ tập trung chú trọng đến kiến thức về lý luận hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; Cập nhật tri thức và xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa; Cập nhật các xu hướng, kinh nghiệm trong nước, quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động phát triển các năng lực cốt lõi của người giảng viên; Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) và Giảng viên chính (hạng II), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở GDĐH; Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp Giảng viên.

Dự kiến lớp Bồi dưỡng sẽ thi, đi thực tế và nộp báo cáo thu hoạch, bế giảng vào tháng 8 năm 2017.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi khai giảng: