Khóa đào tạo lần 2 “UOB-FTU SME BANKER EXECUTIVE CERTIFICATE” – Mô hình chuyển giao tri thức hiệu quả giữa Nhà trường và doanh nghiệp tại CSII

653

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, CSII Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh (CSII) và Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam) (UOB) đã tổ chức thành công lần 2 Khoá đào tạo UOB – FTU SME Banker Executive Certificate. Chương trình đào tạo kéo dài ba tháng dành riêng cho chuyên viên ngân hàng phục vụ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đã kết thúc vào ngày 12 tháng 1 năm 2019

Với yêu cầu kết hợp kiến thức học thuật với kinh nghiệm thực tiễn nhằm cung cấp các giải pháp ngân hàng hiệu quả cho cộng đồng DNVVN, trong quá trình học tập các học viên của chương trình được thường xuyên làm việc với các đại diện DNVVN và giải quyết các tình huống thực tiễn gắn với DNVVN và ngân hàng UOB. Để thực hiện dự án tổng kết, các học viên được yêu cầu (i) chọn một khách hàng tiềm năng có nhu cầu về tài trợ vốn lưu động, tài trợ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và bảo hiểm rủi ro hối đoái hoặc tư vấn tài chính 
(ii) đề xuất giải pháp cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tình huống nghiên cứu của các nhóm một mặt phải phản ánh đầy đủ các kỹ năng và kiến thức mà học viên đã được trang bị trong khoá học, bao gồm và không giới hạn bởi kỹ năng phân tích khách hàng theo các mô hình quản trị, phân tích các chỉ số tài chính, đánh giá rủi ro và xây dựng đề xuất tín dụng gắn với các sản phẩm bán chéo, mặt khác cần mang tính thực tiễn cao và giúp đem lại các khách hàng mới cho Ngân hàng UOB.

Ngày 12/1/2019, 6 nhóm học viên của chương trình đã bảo vệ thành công dự án tổng kết của mình trước hội đồng. Hoàn thành chương trình, hơn 30 học viên sẽ được trao Chứng chỉ “UOB–FTU SME Banker’s Executive Certificate”, đây là chứng chỉ bậc cao trong hệ thống đào tạo dành cho chuyên viên ngân hàng UOB.

Lễ tốt nghiệp của chương trình dự kiến được tổ chức vào ngày 28/2/2019.

1468-uob-ftu-sme-banker-executive-certificate-1
 
 1468-uob-ftu-sme-banker-executive-certificate-2
 
 1468-uob-ftu-sme-banker-executive-certificate-3