Lễ công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban Công tác Đảng – Đoàn thể

367

Announcement Ceremony of the President’s Decision on the establishment of the department of Communist Party and Unions Affairs

Sáng ngày 25/01/2021, tại Hội trường B001 Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban Công tác Đảng – Đoàn thể. Sự kiện nhằm đánh dấu sự hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả và đồng bộ trong công tác quản lý của Cơ sở II nói riêng và của Trường Đại học Ngoại thương nói chung.

On the morning of January 25th, 2021, Foreign Trade University – HCMC Campus held the Announcement Ceremony of the President’s Decision on the establishment of the department of Communist Party and Unions Affairs. The event marked the completion of the organizational structure, improve efficiency and consistency in the management of HCMC Campus in particular, and the Foreign Trade University in general.

Buổi Lễ có sự tham dự của Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên, Trưởng và Phó đơn vị, Tổ trưởng môn học, Thường trực Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức các đơn vị thuộc Cơ sở II.

Tại buổi Lễ, ThS Trần Lục Thành – Phó Trưởng Ban- Phụ trách Ban TC-HC đã thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, thừa lệnh Giám đốc Cơ sở II công bố Quyết định thành lập Ban Công tác Đảng – Đoàn thể. Sau nội dung công bố quyết định, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã trao Quyết định số 146/QĐ-ĐHNT ngày 21/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập Ban Công tác Đảng – Đoàn thể đến các viên chức được điều chuyển, nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Theo đó, Ban Công tác Đảng – Đoàn thể là đơn vị trực thuộc Cơ sở II, đầu mối sinh hoạt hành chính của viên chức chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thành niên và các tổ chức đoàn thể khác (nếu có); có chức năng tham mưu, giúp việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Giám đốc Cơ sở II, Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II và Đoàn thanh niên Cơ sở II giao, nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác đảng, đoàn thể.

Trong bài phát biểu chỉ đạo, PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh việc thành lập Ban Công tác Đảng – Đoàn thể đã thể hiện sự quan tâm rất đặc biệt của Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt đối với nhóm viên chức có công tác rất đặc thù là những viên chức thực hiện chuyên trách công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên. Giám đốc Cơ sở II chúc mừng các viên chức mới được điều chuyển, phân công nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới thành lập và hy vọng các viên chức mới được điều chuyển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Giám đốc Cơ sở II cũng kỳ vọng các viên chức trong Ban Công tác Đảng – Đoàn thể sẽ là những hạt nhân để kết nối với tất cả các viên chức của Cơ sở II, góp phần tích cực vào sự phát triển và chất lượng công tác của Cơ sở II nói chung.

Cũng tại buổi Lễ, ThS Lê Ngọc Bích đã đại diện cho viên chức Ban Công tác Đảng – Đoàn thể đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tín nhiệm của Lãnh đạo Nhà trường và Cơ sở II. Qua đó, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Lãnh đạo Nhà trường và Cơ sở II cùng với sự hỗ trợ của các Chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các đơn vị để Ban Công tác Đảng – Đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cá nhân viên chức và các viên chức trong Ban Công tác Đảng – Đoàn thể luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt các công tác được giao đồng thời xây dựng tập thể đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong các công việc của Ban vì sự phát triển chung của Nhà trường và của Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ công bố:

PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II phát biểu chỉ đạo
Prof. Dr.Nguyen Xuan Minh, Director of FTU-HCMC Campus, delivered a speech
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II
trao Quyết định thành lập Ban Công tác Đảng – Đoàn thể
Prof. Dr.Nguyen Xuan Minh, Director of FTU-HCMC Campus, awarded Decision on the establishment of the department of Communist Party and Unions Affairs
Ban Giám đốc Cơ sở II trao lẵng hoa của Đảng ủy – Hội đồng Trường – Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại thương đến Ban Công tác Đảng – Đoàn thể The Board of Directors presented flowers of Party Committee – University Council – the Board of Management of Foreign Trade University to the department of Communist Party and Unions Affairs
Đại diện Đảng ủy Đảng bộ bộ phận – Ban Giám đốc – Công đoàn Cơ sở thành viên – Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Cơ sở II trao lẵng hoa đến Ban Công tác Đảng – Đoàn thể The Representative of Party Committee of FTU-HCMC Campus – the Board of Directors – FTU-HCMC Campus Union – The Youth Union – The Students’ Association of FTU-HCMC Campus presented flowers to the department of Communist Party and Unions Affairs