Nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh thương mại và kỹ thuật ghi chép cho sinh viên tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương

690

Trong quá trình giảng dạy Ngoại ngữ nói chung và giảng dạy các môn học Tiếng Anh bậc Đại học nói riêng, kỹ năng Nghe được đánh giá là một trong những kỹ năng khó và dễ gây mất động lực đối với người học. Trên thực tế, đại đa số các sinh viên hiện nay thường gặp khó khăn trong quá trình Nghe hiểu vì nội dung cần nghe thường rất nhanh, sinh viên cần nắm nhiều thông tin cần thiết nhưng lại có rất ít thời gian để xử lý các thông tin đó. Sinh viên muốn có kỹ năng Nghe hiểu giỏi cần rèn luyện các kỹ thuật nắm bắt ý chính hiệu quả từ những thông tin đã nghe, và có khả năng đánh giá những thông tin tiếp nhận được. Vì vậy, việc giảng viên phát triển cho sinh viên các kĩ năng Nghe hiểu trong tiếng Anh không chỉ dừng lại ở việc giúp sinh viên hoàn thành các bài tập nghe mà còn cần giúp sinh viên tăng cường khả năng xử lý thông tin và tăng cường khả năng ghi chú khi nghe của sinh viên.

Với mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy, qua đó giúp sinh viên cải thiện kỹ năng Nghe tiếng Anh thương mại, ngày 18/06/2019, Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở II đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy Kỹ năng Nghe và ghi chép”.

Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên của chương trình, ThS Vũ Ngọc Mai đã giải thích các khái niệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của kỹ năng Nghe trong sự kết hợp với các kỹ năng khác trong giảng dạy tiếng Anh. Báo cáo viên đã phân tích những ứng dụng của kỹ năng này trong cuộc sống khi sinh viên áp dụng vào công việc tương lai trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã chia sẻ một số phương pháp ghi chú hữu ích như Cornell Notes, T-charts, Outline Method và vẽ sơ đồ tư duy để tăng cường khả năng tập trung và phân tích bài nghe và cải thiện từ vựng. Việc tăng cường tính chủ động của sinh viên trong lớp bằng việc khuyến khích làm việc theo nhóm để tìm kiếm thông tin liên quan đến chủ đề nghe phù hợp với trình độ, sở thích cũng được đặc biệt nhấn mạnh vì đây là cơ hội để sinh viên làm chủ bản thân và rèn luyện kỹ năng làm việc có phương pháp.

Chủ đề đã nhận được sự tham gia tích cực của các giảng viên tham dự thông qua các thảo luận sôi nổi về các kỹ thuật dạy Nghe hiệu quả cho sinh viên và các chia sẻ về kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy kỹ năng Nghe có tính đặc thù tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh.

Dưới đây là hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:

1723-nang-cao-ki-nang-nghe-tieng-anh-thuong-mai-va-ky-thuat-ghi-chep-cho-sv-tai-co-so-ii-dhnt