Nghiệm thu sơ bộ đề tài KHCN cấp cơ sở “Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở II Trường ĐHNT”

550

Ngày 31/8/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp Cơ sở “Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương”, mã số NT2017-21.
Thực hiện Quyết định số 1756/QĐ-ĐHNT ngày 20/08/2018 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp Cơ sở, vào lúc 8g30 thứ 6 ngày 31/08/2018, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu sơ bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp Cơ sở “Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương”, mã số NT2017-21 do ThS. Lưu Thị Bích Hạnh làm chủ nhiệm đề tài.
Buổi nghiệm thu có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký Hội đồng cùng với các thành viên trong nhóm đề tài.
Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả chính của đề tài. Đề tài tập trung làm rõ những lý thuyết liên quan đến việc giảng dạy nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn luật; nghiên cứu thực trạng và đánh giá tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm giảng dạy nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại một số trường đào tạo luật tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương. Các giải pháp tập trung vào việc đảm bảo và tăng cường tính thực tiễn trong xây dựng bài giảng như thiết kế quy mô lớp học các môn Luật phù hợp, khắc phục khó khăn trong việc thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng tình huống, giảng viên tạo hứng thú và phát huy mạnh mẽ tính chủ động của sinh viên; giải pháp nhằm đảm bảo và tăng cường trong tổ chức các hoạt động bổ sung thực hành pháp luật như thành lập Câu lạc bộ pháp luật, tăng cường đưa sinh viên đi tham dự các phiên tòa; giải pháp nhằm khắc phục hạn chế các nhân tố ảnh hưởng đến việc đảm bảo tính thực tiễn trong giảng dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học Ngoại thương như xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, sinh viên trong việc nâng cao kết quả học tập môn Luật và tiếp cận thực tiễn từ chính nỗ lực của bản thân, tiếp tục đầu tư chuẩn hóa cơ sở vật chất của Cơ sở II.
Trong buổi nghiệm thu, bên cạnh những mặt đạt được của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện mang tính xây dựng để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Kết thúc buổi nghiệm thu, nhóm đề tài cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc góp ý và hoàn toàn tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng.
Hình ảnh của buổi nghiệm thu ngày 31/08/2018

Hội đồng nghiệm thu sơ bộ và các thành viên nhóm nghiên cứu