Nội dung đăng web hội nghị triển khai các hoạt động hỗ trợ người học năm học 2018-2019

485

Nhằm nâng cao chất lượng công tác về hỗ trợ người học và đáp ứng các yêu cầu về đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo kế hoạch của Nhà trường, ngày 03/12/2018 Cơ sở II tổ chức Hội nghị  triển khai các hoạt động hỗ trợ người học năm học 2018-2019.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của tất cả thành viên Ban Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị và đại diện Ban chấp hành Đoàn TN – Hội SV.

Tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, nhấn mạnh trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học thuộc các chương trình đào tạo khác nhau: chương trình đào tạo trong nước gồm đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa theo mô hình tiên tiến, cao học; chương trình đào tạo quốc tế gồm đại học và sau đại học. Hoạt động hỗ trợ phải được thực hiện trong cả 3 giai đoạn: trước khi người học tham gia đào tạo tại Cơ sở II, trong quá trình học tập tại Cơ sở II và sau khi tốt nghiệp.

ThS Trần Hải Phú – Trưởng ban Ban CTCT&SV, báo cáo kết quả các hoạt động hỗ trợ người học trong năm học 2017-2018 và dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ người học về tư vấn tuyển sinh, nhập học; hỗ trợ và giám sát người học; công tác sinh viên; hỗ trợ về chuyên môn, tài liệu, tài chính, chăm sóc sức khỏe, kết nối doanh nghiệp, NCKH, giao lưu quốc tế và các hoạt động hỗ trợ người học về rèn luyện, phát triển các kỹ năng mềm, phát triển chính trị…

Sau báo cáo của Trưởng ban Ban CTCT&SV, Trưởng, Phó các đơn vị đã đề xuất về các hình thức nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong toàn Cơ sở II khi triển khai các hoạt động hỗ trợ người học; cải tiến các hoạt động chưa thật sự đạt kết quả cao để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người học, đem lại lợi ích và thuận tiện nhất cho người học trước, trong và sau quá trình học tại Cơ sở II.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, phát biểu tổng kết và tóm tắt các công tác sẽ triển khai trong năm học 2018-2019 nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học về các hoạt động tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

1372-noi-dung-dang-web-hoi-nghi-trien-khai-cac-hoat-dong-ho-tro-nguoi-hoc-nam-hoc-2018-2019