Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trong ngành giáo dục và luật sửa đổi, bổ sunng một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ năm 2020

396

In the afternoon of June 16th, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a fostering session on Legal Dissemination and Education in 2020 of the education sector and Law amending and supplementing some articles of Legal transactions effected from 2020 to help staffs update new legal transactions and apply them in practical work.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác quan trọng để chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào đời sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của mỗi cá nhân. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức luôn được Cơ sở II chú trọng.

Chiều ngày 16/06/2020, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lớp bồi dưỡng Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trong ngành giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ năm 2020 nhằm giúp cho viên chức cập nhật các văn bản pháp luật mới, áp dụng vào thực tế công tác.

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng rất hân hạnh được đón tiếp Quý Thầy, Cô trong Ban Giám đốc: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Cơ sở II, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; báo cáo viên và cùng toàn thể viên chức đang công tác tại Cơ sở II.

Nội dung của lớp bồi dưỡng được PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng và ThS Lưu Thị Bích Hạnh – giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ trình bày, cụ thể:

PGS, TS Nguyễn Tiến Hoàng – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ trình bày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 99/ 2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

ThS Lưu Thị Bích Hạnh – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ trình này nội dung Bộ luật Lao động; Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ; Luật Chứng khoán.

Nội dung lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của viên chức đang công tác tại Cơ sở II; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Dưới đây là hình ảnh của Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, Báo cáo viên và cùng toàn thể viên chức Cơ sở II tham dự lớp bồi dưỡng.