Sinh hoạt chuyên đề Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II Nghệ thuật giao việc và quản lý công việc

325

* Training session on “The art of work assignment and management” at Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus.

On November 26th, 2021, under the direction of the Executive Committee of FTU-HCM Campus Union, the Executive Committee of Administrative 3 Union held an online training session on “The art of work assignment and management” with the participation of representatives of the Board of Directors, President of FTU-HCMC Campus Union, and more than 60 union members via the MS Teams application. The training session took place successfully thanks to the enthusiasm of the rapporteur – Mr. Nguyen Ngoc Minh, Training Specialist in the fields of human resources and administration, and all participants.

Giao việc và quản lý công việc là yêu cầu cơ bản trong công tác của viên chức. Với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp của Cơ sở II, giao việc và quản lý công việc hiệu quả giúp giảm căng thẳng, tăng sự tin tưởng và đoàn kết trong đơn vị, tạo cơ hội nâng cao và phát triển năng lực cũng như động lực làm việc của viên chức.

Thực hiện kế hoạch số 318/KH-CĐCSTV về tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề của Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II năm học 2021 – 2022, ngày 26/11/2021, Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 11/2021 với chủ đề “Nghệ thuật giao việc và quản lý công việc” với sự tham gia của đại diện Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II và hơn 60 công đoàn viên qua hình thức trực tuyến MS Teams.

Buổi sinh hoạt được thực hiện bởi Báo cáo viên Nguyễn Ngọc Minh – Chuyên gia đào tạo trong các lĩnh vực nhân sự và quản trị với 20 năm kinh nghiệm quản lý của nhiều tổ chức. Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề mang tính chia sẻ, trao đổi, báo cáo viên đưa ra các kỹ thuật, công cụ căn bản nhất của giao việc và quản lý công việc như SMART, ma trận thời gian, ma trận Skill – Will, quy trình giao việc… không chỉ cho quản lý mà trong công tác phối hợp giữa các viên chức cùng các lưu ý Plan – Do – Check – Act liên quan. Cách trình bày thu hút, sáng tạo và thú vị, tiếp cận với góc độ khác biệt đầy năng lượng cùng một số hoạt động tương tác để tăng sự kết nối, chia sẻ giữa các công đoàn viên tham dự, báo cáo viên Nguyễn Ngọc Minh đã mang đến một buổi chia sẻ hữu ích, nhẹ nhàng đúng tinh thần của Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II nhằm tạo ra những hoạt động chuyên môn mang tính trao đổi, kết nối công đoàn viên, tăng hiệu suất làm việc và góp phần tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc, đoàn kết của Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại Tp. HCM.

Sau phần trình bày các nội dung cơ bản, các công đoàn viên tham dự tập huấn đã tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên những thắc mắc và đã nhận được sự giải đáp, chia sẻ hữu hiệu từ báo cáo viên cũng như các công đoàn viên tham dự.

Dưới đây là hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề:

sinh-hoat-chuyen-de-nghe-thuat-giao-viec-va-quan-ly-cong-viec-1

sinh-hoat-chuyen-de-nghe-thuat-giao-viec-va-quan-ly-cong-viec-2
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ tại chương trình
Mr. Nguyen Ngoc Minh – the Training Specialist, shared at the training session

sinh-hoat-chuyen-de-nghe-thuat-giao-viec-va-quan-ly-cong-viec-3