Sinh hoạt chuyên môn Ban Thông tin – Thư viện năm học 2020 – 2021

363

       * Training activities in the academic year 2020-2021 of the Library – Information Department.

       In the academic year 2020-2021, the Library – Information Department organized 11 training sessions for staff in compliance with the general policy of Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus on strengthening professional training activities for staff and the Plan of the Department. The training sessions help staff clearly understand the methods, procedures, and notes when performing professional, administrative, and service tasks in a unified and effective manner; thereby, improving the work quality.

Thực hiện chủ trương chung của Cơ sở II về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức và Kế hoạch Sinh hoạt chuyên môn Ban Thông tin – Thư viện năm học 2020 – 2021; để các viên chức có thể hiểu rõ về phương thức, quy trình và các lưu ý khi thực hiện các công tác chuyên môn, hành chính và phục vụ thống nhất, hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng công tác của toàn thể viên chức, Ban Thông tin – Thư viện đã tổ chức 11 buổi sinh hoạt chuyên môn trong năm học.

Báo cáo viên của buổi tập huấn lần lượt là lãnh đạo Ban, các chuyên viên chuyên trách với những chủ đề thực tiễn gắn với công tác đơn vị, cụ thể:

TT Thời gian Nội dung Hình thức
1 28/08/2020 Nghiệp vụ xử lý Luận văn/Khóa luận Trực tuyến
2 10/09/2020 Tìm hiểu luật Thư viện Trực tuyến
3 26/10/2020 Hướng dẫn triển khai kế hoạch phát triển mảng Thông tin – Thư viện giai đoạn 2020 – 2025 Trực tuyến
4 19/11/2020 Quy trình phục vụ tại Thư viện Cơ sở II Trực tuyến
5 20/12/2020 Kỹ năng lưu trữ và phục vụ tài liệu số tại Thư viện Cơ sở II Trực tuyến
6 21/01/2021 Hướng dẫn quy trình xử lý công văn đến, công văn đi trong đơn vị và phối hợp công tác để lưu trữ công văn đi của Cơ sở II. Trực tuyến
7 26/03/2021 Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở dữ liệu cho viên chức, người học Trực tuyến
8 08/04/2021 Khai thác một số tính năng của hộp thư Gmail trong công tác tiếp nhận thông tin. Trực tuyến
9 28/05/2021 Nghiệp vụ bổ sung tài liệu Trực tuyến
10 23/06/2021 Kiểm tra và khắc phục lỗi nhận diện tài liệu của phần mềm ILIB Trực tuyến
11 23/07/2021 Hướng dẫn một số thao tác trên WW ở cấp độ tài khoản chuyên viên Trực tuyến

       Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã chuẩn bị và cung cấp tài liệu chuyên môn và trình bày cụ thể, chi tiết, trực quan các nội dung chính, chia sẻ các kinh nghiệm, hướng dẫn các thao tác chuyên môn để các viên chức tham dự dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Tất cả viên chức tham gia đã lắng nghe và tích cực thảo luận, tìm ra giải pháp phù hợp, thống nhất quy trình chuyên môn để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác.

       Sau khi tham gia tập huấn, các viên chức đã được trang bị thêm những kiến thức, phương pháp, kỹ năng cần thiết, chủ động hơn trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Viên chức Ban TTTV tại buổi sinh hoạt chuyên môn

Staff of the Library – Information Department at the training session