Sinh hoạt chuyên môn Công đoàn Cơ sở thành viên Cơ sở II kỹ năng ứng dụng Sketch note vào trong cách sắp xếp công việc

319

*Training session on “Skills to apply Sketch note to work arrangement” at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus.

On July 27th, 2021, the Executive Committee of FTU-HCMC Campus Union held an online training session on “Skills to apply Sketch note to work arrangement” with the participation of representatives of the Board of Directors, President of FTU-HCMC Campus Union, and more than 120 union members via the MS Teams application. The training session took place successfully thanks to the enthusiasm of the lecturer – Mr Tran Thu Phuong, and all participants.

Trong năm học vừa qua, với bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tái bùng phát nhiều lần đã dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đối với mọi mặt đời sống nói chung và hoạt động tại Cơ sở II nói riêng, và những hoạt động do Công đoàn tổ chức cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Nếu như các năm trước đây, các hoạt động của Công đoàn được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng khác nhau thì năm học vừa qua có một số hoạt động đã không thể diễn ra hoặc hình thức phải tinh giản do điều kiện không cho phép như các hoạt động họp mặt tân niên, 8/3, 1/6, Ngày Gia đình Việt Nam, tham quan khảo sát hè…. Mặc dù vậy, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã nỗ lực có thể để tìm ra những hoạt động mà chúng ta vẫn có thể triển khai trong điều kiện cho phép để các công đoàn viên có điều kiện được trao đổi giao lưu và bồi dưỡng thêm một số kỹ năng phục vụ cho công tác.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Giám đốc về việc tăng cường các hoạt động cho công đoàn viên nhằm tăng sự đoàn kết, giao lưu. Ngày 27/07/2021, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 7/2021 với chủ đề “Kỹ năng ứng dụng Sketch note vào trong cách sắp xếp công việc” với sự tham gia của đại diện Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II và hơn 120 công đoàn viên qua hình thức trực tuyến MSTeam.

Buổi sinh hoạt được thực hiện bởi thầy Trần Thụ Phương – giảng viên nghệ thuật ứng dụng tốt nghiệp ngành Kiến trúc với 06 năm kinh nghiệm dạy Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng cho trẻ em và người lớn. Với phương pháp dạy dựa trên nền tảng Kiến trúc (nguyên tắc, bố cục, ứng dụng và tính khả thi), thầy đã trình bày một cách thu hút phương pháp ghi chép, tổng hợp thông tin một cách sáng tạo bằng chữ viết kết hợp với hình vẽ tay đơn giản và ứng dụng trong sắp xếp, quản lý công việc.

Sau phần trình bày các nội dung cơ bản, các công đoàn viên tham dự tập huấn đã tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên những thắc mắc và đã nhận được sự giải đáp hữu hiệu từ báo cáo viên.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự định hướng của Ban Giám đốc, sự tổ chức chu đáo của Ban Chấp hành Công đoàn và sự tham gia đầy hào hứng của toàn bộ công đoàn viên.

Dưới đây là hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:
Below is a photo of the training session:

shcm-cong-doan-cstv-csii-sketch-note-sap-xep-cong-viec