Sinh hoạt chuyên môn: Quản trị mua hàng, quản trị thông tin chuỗi cung ứng – thực tế tại doanh nghiệp Mỹ

546

Nhằm tăng cường việc trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngày 23 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Quản trị mua hàng, quản trị thông tin chuỗi cung ứng – thực tế tại doanh nghiệp Mỹ”, được dẫn dắt bởi báo cáo viên Nguyễn Thị Huyền Trân – Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của các giảng viên tổ Kinh doanh quốc tế và giảng dạy chương trình Logistics  và Quản lý Chuỗi Cung Ứng.

Báo cáo viên bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên môn với phần giới thiệu tổng quan về hoạt động quản trị mua hàng trong doanh nghiệp. Trong đó, quản trị mua hàng tốt có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp không chỉ trong việc quản trị hàng dự trữ, tối thiểu hoá các chi phí liên quan mà còn trong công tác tối ưu hoá thời gian cung ứng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngoài ra, báo cáo viên còn giới thiệu quy trình mua hàng trong chuỗi cung ứng với minh hoạ thực tế từ một số doanh nghiệp Mỹ. Phần thu hút nhiều sự chú ý của các giảng viên nhất là nội dung báo cáo viên trình bày về phần mềm SpendMap – một phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản trị mua hàng. Xoay quanh các tính năng của phần mềm trong việc lập – sửa đơn hàng, quản lí ngân sách, quản lí thông tin…, các giảng viên đã trao đổi rất sôi nổi và thu nhận được nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mua hàng và quản trị thông tin trong chuỗi cung ứng.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã tạo cơ hội cho các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ cập nhật và trao đổi những kiến thức thực tiễn, làm tư liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu của mình tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh về Buổi sinh hoạt chuyên môn.

1966-shcm-bmnv