Sinh hoạt chuyên môn tại Ban Quản lý Đào tạo, năm học 2020-2021

597

Từ năm học 2019-2020 Cơ sở II đã triển khai chủ trương giao cho các đơn vị tăng cường thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức. Việc này nhằm đảm bảo công việc được triển khai đồng bộ, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trong và ngoài đơn vị để không ngừng cải tiến liên tục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

From the school year 2019-2020, Ho Chi Minh Campus has implemented the policy of assigning different departments to strengthen the implementation of professional training and retraining for the staff. This is to ensure that the work is executed synchronously, consistently, and smoothly coordinated inside and outside the campus to continuously improve, enhance the quality and work results according to the assigned functions and tasks.

Trong năm học 2020-2021, Ban QLĐT đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn với nội dung như sau:

STT Thời gian – Địa điểm Chủ đề tập huấn Báo cáo viên Thành phần tham dự
1 29/09/2020 – A006 Công tác tuyển sinh sau đại học ThS Bùi Văn Yến Ban QLĐT
2 30/11/2020 – A006 Hướng dẫn kiểm tra thông tin liên quan đến SV trên phần mềm Võ Thái Khánh Ban QLĐT
3 08/12/2020 – A103 Cách thức phối hợp trong công tác PGS,TS Nguyễn Thị Thu Hà Ban QLĐT
4 19/01/2021 – A006 Cập nhật điểm vào phần mềm Edusoft Hoàng Văn Nam Ban QLĐT
5 03/03/2021 – A006 Hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn ThS Bùi Văn Yến Ban QLĐT
6 05/04/2021 – A103 Công tác xét tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Tâm Ban QLĐT
7 10/05/2021 – B201 Kỹ năng trình bày văn bản hành chính Trần Thị Thu Thủy Ban QLĐT
8 28/06/2021 – Zoom meeting Công tác xét học bổng Trần Thị Ngọc Anh Ban QLĐT
9 07/07/2021 – Zoom meeting Công tác lập dự toán, thanh toán Dương Thu Hương Ban QLĐT
10 09/07/2021 – Zoom meeting Công tác thanh toán tiền giảng cho giảng viên Võ Thái Khánh Ban QLĐT

Ban QLĐT định kỳ tổ chức ít nhất 01 chuyên đề/tháng và đã nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của viên chức trong Ban. Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp tài liệu, trình bày trực tiếp quy trình xử lý kèm những lưu ý quan trọng trong quá trình thực hiện công tác liên quan và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân để các viên chức trong Ban cùng tham khảo, trao đổi ý kiến nhằm tìm ra giải pháp phù hợp để xử lý công việc đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Sau khi tham gia tập huấn, các viên chức đã được trang bị thêm kiến thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, qua đó giúp viên chức chủ động hơn trong công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu công tác và nhiệm vụ được giao.

sinh-hoat-chuyen-mon-tai-Ban-QLDT-2020-2021-2
Viên chức Ban Quản lý Đào tạo tham dự tập huấn – The officials of the Education and Training Board attended the training session