Tập huấn chuyên môn Ban KH-TC chuyên đề ” Luật kế toán – Những nội dung cần lưu ý trong thực hiện công tác kế toán tại Cơ sở II”

390

*Training session: “Law on accounting – the contents to be noted in performing the accounting work at FTU-HCM Campus ” for all staff of the Planning and Finance Department.

On April 15th, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus held a training session with the Topic: “Law on accounting – the contents to be noted in performing the accounting work at FTU-HCM Campus” for all staff of the Planning and Finance Department. The objective of the training session was to review and ensure that the accounting work at FTU-HCM Campus is implemented effectively following current regulations; also, it helped all relevant staff promptly updated and thoroughly grasped the requirements when performing accounting work. The rapporteur of the training session was MSc.Pham Thu Thuy – Vice Director of FTU-HCM Campus.

Nhằm rà soát, đảm bảo công tác kế toán tại Cơ sở II được thực hiện hiệu quả theo đúng quy định hiện hành và kịp thời cập nhật, phổ biến và quán triệt các yêu cầu khi thực hiện công tác kế toán tại đơn vị cho các viên chức liên quan, vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, Cơ sở II Trường đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn chuyên môncho toàn thểviên chức Ban KH-TC vớichuyên đề “Luật kế toán – những nội dung cần lưu ý trong thực hiện công tác kế toán tại Cơ sở II”. Báo cáo viên của buổi tập huấn làThS Phạm Thu Thuỷ – Phó Giám đốcCơ sở II.

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH1ngày 20/11/2015, ThS Phạm Thu Thuỷ đã tập trung nhấn mạnh tại buổi tập huấn một số nội dung cơ bản như sau: Tìm hiểu kỹ về các định nghĩa, điều khoản trong Luật Kế toán nhằm tránh các sai phạm.Mỗi kế toán viên đều phải chịu trách nhiệm về mỗi nghiệp vụ chuyên môn mình thực hiện.Nắm vững các nhiệm vụ kế toán (công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu và đề xuất các giải pháp); yêu cầu kế toán; nguyên tắc kế toán;chữ số sử dụng trong kế toán; các hành vi bị nghiêm cấm(tẩy xóa chứng từ kế toán,…);chứng từ kế toán và thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán. Tìm hiểu thêm về Nghị định 174/2016.

Viên chức tham dự tập huấn đã chủ động trình bày ý kiến, thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác và lắng nghe phản hồi trực tiếp từ ThS Phạm Thu Thuỷ – Báo cáo viên, đại diện Ban Giám đốc nhằm giúp viên chức hiểu rõ hơn các yêu cầu thực hiện công tác kế toán tại Cơ sở II để đảm bảo thực hiện công tác đúng quy định.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn:

Báo cáo viên và viên chức Ban KH-TC tham dự tập huấn chuyên môn
MSc. Pham Thu Thuy – Vice Director of FTU-HCMC Campus and all staff of the Planning and Finance Department attending the training session