Tập huấn chuyên môn cho viên chức Cơ sở II về những nội dung cần lưu ý khi lập hồ sơ thanh toán

266

* The online training session on “Contents to note when making payment profiles” for all staff of FTU-HCM Campus.

On May 21st, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus held an online training session on “Contents to note when making payment profiles” to help the staff of FTU-HCM Campus precisely implement payment tasks following current regulations of the State and Foreign Trade University. The rapporteur of the training session was MSc.Vu Thi Minh Ly – Deputy Manager in charge of the Planning and Finance Department.

Thực hiện kế hoạch công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức các đơn vị tại Cơ sở II, ngày 21/05/2021 ThS Vũ Thị Minh Lý – Phó Trưởng ban – Phụ trách Ban Kế hoạch -Tài chính đã tập huấn chuyên môn cho viên chức các đơn vị tại Cơ sở II với nội dung “Hướng dẫn những nội dung cần lưu ý khi lập hồ sơ thanh toán”.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II đã nhấn mạnh mục đích của buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, giúp viên chức Cơ sở II thực hiện công tác thanh toán đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường.

Tại buổi tập huấn, ThS Vũ Thị Minh Lý đã hướng dẫn và ví dụ cụ thể những nội dung cần lưu ý trong công tác thanh toán để các đơn vị thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường. Đồng thời, ThS Vũ Thị Minh Lý cũng hướng dẫn chi tiết về các hồ sơ thanh toán như: Thanh toán tiền công tác phí, thanh toán tiền tiếp khách, thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp đặt hàng, các mẫu biểu sử dụng trong công tác lập hồ sơ thanh toán,…

Qua buổi tập huấn chuyên môn, viên chức các đơn vị đã nắm bắt được những nội dung cần lưu ý khi thực hiện hồ sơ thanh toán từ những chia sẻ của báo cáo viên để thực hiện tốt công tác thanh toán và nâng cao chất lượng công tác tại Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh buổi tập huấn chuyên môn:

ThS Vũ Thị Minh Lý – PTB. PT Ban KHTC tập huấn chuyên môn cho viên chức Cơ sở II MSc.Vu Thi Minh Ly, Deputy Manager in charge of the Planning and Finance Department, trained staff of FTU-HCM Campus on “Contents to note when making payment profiles”.