Tập huấn chuyên môn công tác Thông tin – Thư viện

466

*Training activities in the Department of Information and Library
To enhance the efficiency of work performance for staff in the department, in the academic year 2019-2020, the Department of Information and Library regularly organized training sessions to share knowledge, work experience and increase efficiency in work coordination. These training sessions received the full support of staff in the department and took place successfully.
Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác của viên chức trong đơn vị, Ban Thông tin – Thư viện đã triển khai định kỳ các buổi tập huấn chuyên môn để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác và tăng hiệu quả trong phối hợp công tác.
Các buổi tập huấn đều được triển khai theo đúng kế hoạch và bám sát nhiệm vụ công tác. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2020, Ban Thông tin – Thư viện đã triển khai tập huấn với các chủ để:
1. Hướng dẫn, phối hợp quy trình lưu trữ công văn đi, đến trên google Drive;
2. Hướng dẫn cách phối hợp, quản lý tài sản của Ban Thông tin – Thư viện;
3. Thiết kế đồ họa: Các công cụ cơ bản trong thiết kế Adobe Illustrator CS6 (lý thuyết);
4. Nghiệp vụ xử lý tài liệu Tiếng Anh;
5. Thiết kế đồ họa: Các công cụ cơ bản trong thiết kế Adobe Photoshop CS6 (thực hành);
6. Hạ tầng mạng: Địa chỉ IP và Sơ đồ mạng tại CSII;
Các báo cáo viên đã cung cấp tài liệu tập huấn, tập hợp các quy trình, cách thức nhằm hướng dẫn các thao tác một cách trực diện, sinh động bằng hình ảnh, sơ đồ cùng các hướng dẫn thực hành cần thiết nên rất dễ hiểu và dễ thực hiện, cho tất cả viên chức tham dự.
Các viên chức tham dự tập huấn đã tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên những thắc mắc về các vấn đề trong thực tế công tác và đã nhận được sự giải đáp hữu hiệu mang tính chia sẻ và hỗ trợ cao.
Các buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng kế hoạch công tác với sự tham gia đầy trách nhiệm của các viên chức đơn vị. Công tác này sẽ được tiếp tục triển khai định kỳ trong thời gian tới.
Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi tập huấn: