Tập huấn chuyên môn “Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính tại Cơ sở II”

432

On November 26th, 2020, MSc Pham Thu Thuy – Vice Director in charge of the Planning and Finance Department has delivered a training session for staff of the Department on the topic “Enhancing the quality of financial management at FTU-HCM Campus.”
Thực hiện kế hoạch công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức các đơn vị tại Cơ sở II, ngày 26/11/2020 ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Kế hoạch -Tài chính đã tập huấn chuyên môn cho viên chức Ban Kế hoạch -Tài chính với nội dung “Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính tại Cơ sở II”.
Tại buổi tập huấn, ThS Phạm Thu Thủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý tài chính từ khâu lập dự toán, quản lý thu, thanh quyết toán và lập báo cáo tài chính. Công tác quản lý tài chính có liên quan đến mọi hoạt động của Cơ sở II, Ban Kế hoạch – Tài chính là đơn vị được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ quản lý tài chính tại Cơ sở II, do đó mỗi thành viên của Ban cần có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Nhà trường. Đồng thời, ThS Phạm Thu Thủy cũng chia sẻ và hướng dẫn với các ví dụ cụ thể đối với từng nội dung công tác để minh họa thêm các nội dung cần lưu ý.
Ngoài ra, ThS Phạm Thu Thủy cũng đề nghị Ban Kế hoạch – Tài chính tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp với các đơn vị trong công tác, thường xuyên cập nhật các quy định mới để xử lý công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ để ngày càng nâng cao chất lượng công tác của đơn vị.
Qua buổi tập huấn chuyên môn, các viên chức Ban Kế hoạch – Tài chính đã được trang bị thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn bổ ích từ những chia sẻ của ThS Phạm Thu Thủy để hoàn thiện công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tại Cơ sở II.

Dưới đây là hình ảnh buổi tập huấn chuyên môn:

ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II tập huấn chuyên môn cho Ban KH-TC