Tập huấn công tác chuyên môn tại ban CTCT&SV

697

With the purpose of making improvement in professional skills related to storing and applying email tools, as well as reaching an agreement of storing documents online, on February 12nd 2020, Head of Political Education & Student Affairs Department organized a training session about online document storage with the participation of all staffs of the department.

Nhằm nâng cao kỹ năng xử lý lưu trữ trên email công vụ và và thống nhất trong cách thức lưu trữ văn bản trên sổ công văn online của đơn vị cho toàn thể viên chức trong Ban CTCT&SV, ngày 12/02/2020, Trưởng Ban CTCT&SV đã tổ chức buổi tập huấn về lưu trữ văn bản trên email công vụ và sổ công văn online của đơn vị cho toàn thể viên chức trong đơn vị.

Tại buổi tập huấn, Trưởng Ban CTCT&SV – ThS Trần Hải Phú đã trình bày các nội dung: Hướng dẫn về lưu VB trên email công vụ: tạo nhãn/ Label cho email, cách đặt tên nhãn để dễ tìm kiếm, phân loại nội dung/ mảng công tác khi nhận được email, lưu VB do cá nhân soạn thảo trên email. Cùng các hướng dẫn về quy trình trình ký và lưu trữ VB trên Sổ công văn online của đơn vị. Bên cạnh đó, ThS Trần Hải Phú đã có những chia sẽ, cùng một số lưu ý và những kinh nghiệm của bản thân trong cách gửi email xin ý kiến của Lãnh đạo và lưu trữ văn bản trong công tác chuyên môn.

Với những chỉ dẫn chi tiết và cụ thể của ThS Trần Hải Phú đã giúp cho các viên chức cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng chuyên môn phục vụ cho công tác.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi sinh hoạt chuyên môn:

2178-tap-huan-cong-tac-chuyen-mon-tai-ban-ctctsv-1
 
2178-tap-huan-cong-tac-chuyen-mon-tai-ban-ctctsv-2