Tập huấn công tác giảng dạy các chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II năm học 2020 – 2021

381

Tháng 01/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức tập huấn công tác giảng dạy các chương trình Đào tạo Quốc tế tại Cơ sở II năm học 2020 – 2021.

In January 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held an instructors’ training course on the International Education Programs academic year 2020 – 2021.

Buổi làm việc có sự tham gia của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên buổi tập huấn cùng với Trưởng Ban Đào tạo Quốc tế, Giảng viên giảng dạy, Giảng viên thỉnh giảng và Giáo viên chủ nhiệm các khoá lớp Hệ cử nhân Đào tạo Quốc tế.

Tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã làm rõ tính đặc thù của các chương trình Đào tạo Quốc tế, nhấn mạnh vai trò định hướng của người giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, đào tạo cũng như đảm bảo tính kỷ cương của lớp học. Các phương pháp kiểm tra đánh giá được đặc biệt chú ý để đảm bảo tính chính xác, phù hợp và khách quan.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã phổ biến các nội dung cần lưu ý trong công tác giảng dạy các chương trình Cử nhân, Thạc sỹ Đào tạo Quốc tế đang triển khai tại Cơ sở II. Các hướng dẫn bao gồm việc đảm bảo nội dung giảng dạy theo quy định, thời hạn trả điểm, kiểm soát tình hình sinh viên chuẩn bị bài, tham gia hoạt động tại lớp, duy trì sự tự giác, ý thức kỷ luật của sinh viên cũng như những trao đổi thẳng thắn, khách quan giữa giảng viên và sinh viên.

Tập thể giảng viên chụp hình cùng với PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II
All the lecturers take a photo with Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus

Hiện Cơ sở II đang triển khai các chương trình Đào tạo Quốc tế bao gồm Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire (Anh Quốc), Cử nhân Quản trị Kinh doanh New Brunswick (Canada) và Cử nhân Quản trị Marketing Northampton (Anh Quốc). Các chương trình Cử nhân Quốc tế tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt của các trường đối tác và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục uy tín trên thế giới như Tổ chức kiểm định giáo dục Pearson (Anh Quốc), Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc Đại học AACSB,…

Tìm hiểu chi tiết các Chương trình Đào tạo quốc tế: