Tâp huấn công tác khảo thí tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

468

* Tập huấn công tác khảo thí tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương năm 2021

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, Trường đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn công tác khảo thí tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương năm 2021 với hơn 100 người tham dự. Buổi tập huấn có sự hiện diện của đại diện Ban Giám đốc CSII; Lãnh đạo các Bộ môn, Ban KT&ĐBCL, Ban QLĐT, Ban ĐTQT và giảng viên, viên chức hành chính tham gia coi thi kết thúc học phần tại Cơ sở II.

* The training session on Testing and Assessment at Foreign Trade University Ho Chi Minh Campus in 2021

On March 30, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a training session on Testing and Assessment at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus in 2021 with more than 100 participants. The training session was attended by the representatives in the Board of Directors, the Faculty Deans, the Testing & Quality Assurance Board, the Education and Training Board, the International Education Board, together with the lecturers and the administrative officials working as invigilators of the course examinations at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, nhằm rà soát, đảm bảo công tác khảo thí tại Cơ sở II được thực hiện hiệu quả theo đúng quy định hiện hành và kịp thời cập nhật, phổ biến, quán triệt các thay đổi về yêu cầu thực hiện công tác khảo thí của Nhà trường và Cơ sở II cho các viên chức liên quan, ngày 30 tháng 03 năm 2021 Cơ sở II đã tổ chức Tập huấn công tác khảo thí tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương năm 2021.

Tham dự tập huấn có sự hiện diện của  PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên; ThS Vũ Tuấn Minh – Giảng viên Bộ môn Cơ sở Cơ bản – Báo cáo viên, Lãnh đạo các Bộ môn, Ban KT&ĐBCL, Ban QLĐT, Ban ĐTQTgiảng viên, viên chức hành chính tham gia coi thi kết thúc học phần tại Cơ sở II.

Căn cứ Hướng dẫn số 655/HD-CSII, ngày 08/03/2021 về việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các công tác liên quan đến khảo thí và quản lý đào tạo và điều kiện triển khai công tác trên thực tế tại Cơ sở II, PGS, TS Trần Quốc Trung đã tập trung nhấn mạnh tại buổi tập huấn một số nội dung cơ bản như sau: Các đơn vị và viên chức liên quan cần thường xuyên rà soát, cập nhật hướng dẫn để phối hợp và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh thì các đơn vị kịp thời phản hồi ý kiến về Ban KT&ĐBCL để rà soát, tổng hợp báo cáo BGĐ để xem xét điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn công tác cho phù hợp thực tế.

Tiếp theo chương trình, ThS Vũ Tuấn Minh đã hỗ trợ, hướng dẫn công tác coi thi tại phòng máy tính cho giảng viên và các viên chức tham gia coi thi kết thúc học phần tại Cơ sở II bao gồm: cách thức hướng dẫn sinh viên làm bài thi trên máy tính, cách xử lý khi sinh viên gặp vấn đề về kỹ thuật trên máy tính, cách thu bài thi khi sinh viên làm bài xong,…

Viên chức tham dự tập huấn đã chủ động trình bày ý kiến, thảo luận và lắng nghe phản hồi trực tiếp từ PGS, TS Trần Quốc Trung – Báo cáo viên, đại diện Ban Giám đốc nhằm giúp viên chức hiểu rõ hơn các thay đổi về yêu cầu thực hiện công tác khảo thí tại Cơ sở II để đảm bảo thực hiện công tác đúng quy định, phù hợp với điều kiện Cơ sở II với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp nhịp nhàng, phân định rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn:

PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II trình bày tại buổi tập huấn Associate Professor, Dr. Tran Quoc Trung – Deputy Director of Ho Chi Minh City Campus making a presention at the training session
ThS Vũ Tuấn Minh – Giảng viên Bộ môn Cơ sở – Cơ bản trình bày tại buổi tập huấn Vu Tuan Minh – Lecturer of Basic Sciences Faculty – making a presention at the training session
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Báo cáo viên trong buổi tập huấn Participants in the training session