Tập huấn công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh

332

* Training session on testing and quality assurance skills

In order to help the staff at the Testing & Quality Assurance Department to access and master processes of organizing subject completion exams, graduation module and quality assurance skills to implement their duties, on March 4, 2022 Testing & Quality Assurance Department organized a training session on testing and quality assurance skills.

Nhằm giúp các viên chức tại Ban KT&ĐBCL tiếp cận và nắm vững quy trình tổ chức thi kết thúc học phần, công tác tổ chức học phần tốt nghiệp và công tác đảm bảo chất lượng để triển khai các mảng công tác của Ban KT&ĐBCL, ngày 04 tháng 3 năm 2022 Ban KT&ĐBCL đã tổ chức tập huấn về công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng.

Tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban TC-HC và toàn thể viên chức Ban KT&ĐBCL.

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đánh giá cao việc chủ trì, triển khai thực hiện công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng của Ban KT&ĐBCL trong thời gian qua. PGS, TS Nguyễn Xuân Minh hy vọng rằng nội dung buổi tập huấn sẽ giúp các viên chức chưa được tập huấn hoặc chưa từng đảm nhận một trong hai mảng công tác trên có thể nắm vững và thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo 01 chuyên viên có thể phụ trách được cả 02 mảng công tác của Ban.

Tại buổi tập huấn, ThS Chu Trần Trọng- phụ trách công tác khảo thí và viên chức Võ Thị Xuân An – phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đã trình bày các nội dung liên quan đến mảng công tác đang phụ trách, bên cạnh đó viên chức Ban KT&ĐBCL được lắng nghe các ý kiến chia sẻ từ các khách mời về việc thực hiện hai mảng công tác trong thời gian vừa qua. Thông qua buổi tập huấn, các viên chức đã nắm bắt được các văn bản quy định của Nhà trường, Cơ sở II về mảng công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng để triển khai đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng theo nội dung công tác.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn
Below are some pictures at the Training session:

tap-huan-cong-tac-khao-thi-dam-bao-chat-luong-tai-co-so-ii-tp-ho-chi-minh-1
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh- Giám đốc Cơ sở II cùng các viên chức khách mời và toàn thể viên chức Ban KT&ĐBCL
Associate Professor Ph.D Nguyen Xuan Minh – Director of Foreign Trade University – HCM Campus and staffs of the Testing & Quality Assurance Department

tap-huan-cong-tac-khao-thi-dam-bao-chat-luong-tai-co-so-ii-tp-ho-chi-minh-2

tap-huan-cong-tac-khao-thi-dam-bao-chat-luong-tai-co-so-ii-tp-ho-chi-minh-3
Báo cáo viên trình bày nội dung tập huấn đến toàn thể viên chức Ban KT&ĐBCL
The reporter presented the training content to the staffs of the Testing & Quality Assurance Department