Tập huấn định hướng công tác chuyển đổi số tại Cơ sở II

434

Nhằm nâng cao nhận thức của viên chức về vai trò, sự cần thiết của chuyển đổi số đối với cơ sở giáo dục đại học hiện nay, ngày 09/4/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn “Định hướng công tác chuyển đổi số” cho toàn viên chức tại Cơ sở II.

 * Training session on “Digital transformation orientation at FTU-HCMC Campus”.

On April 9th, 2021, the Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized a training session on “Digital transformation orientation at FTU-HCMC Campus” for all staff. The training session aimed to raise awareness of the role and necessity of digital transformation to current higher education institutions.

Tham dự buổi tập huấn có sự hiện diện của Ban Giám đốc Cơ sở II, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể viên chức tại Cơ sở II. Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh công tác chuyển đổi số là định hướng trọng tâm của Nhà trường nói chung và Cơ sở II nói riêng. Chuyển đổi số là nội dung cụ thể hóa Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường về chuyển đổi số để thích nghi với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Hơn nữa, chuyển đổi số là hoạt động cần thiết nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ cho sự phát triển chung của Nhà trường và tạo dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp.

Tại buổi tập huấn, Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần FPT đã giới thiệu, chia sẻ các nội dung: chuyển đổi số từ vĩ mô đến vi mô, Covid19: Cuộc cách mạng bắt buộc, chuyển đổi số trong Giáo dục bậc cao. Ông Đinh Hữu Hùng – Phó Giám đốc Khối Ngành Dịch Vụ Quản Trị Doanh Nghiệp tại FPT IS giới thiệu, chia sẻ nội dung chuyển đổi văn hóa – con người trong chuyển đổi số.

Buổi tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của viên chức, những kiến thức và thực tiễn triển khai chuyển đổi số từ các báo cáo viên đã nâng cao nhận thức cho viên chức về chuyển đổi số, sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác và những bước cơ bản để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh của buổi tập huấn tập huấn “Định hướng công tác chuyển đổi số tại Cơ sở II”:

Some photos at the training session:

PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cho các báo cáo viên.
Assoc. Prof. Ph.D. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCMC Campus, gave flowers to the rapporteurs.
Báo cáo viên: Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc kinh doanh FPT, chia sẻ về các nội dung: chuyển đổi số từ vĩ mô đến vi mô, Covid19: Cuộc cách mạng bắt buộc, chuyển đổi số trong Giáo dục bậc cao.
Mr. Phan Thanh Sơn, FPT IS Chief Business Development Officer, shared the contents: Digital transformation from macro to micro, Covid19: Compulsory revolution, digital transformation in higher education.

 

Báo cáo viên: Ông Đinh Hữu Hùng – Phó Giám đốc Khối Ngành Dịch Vụ Quản Trị Doanh Nghiệp tại FPT IS, chia sẻ về các nội dung: chuyển đổi văn hóa – con người trong chuyển đổi số.
Mr. Dinh Huu Hung, Deputy General Director of ERP Services Divison of HCM, shared the content: The cultural – people transformation in digital transformation.

 

Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, báo cáo viên và cùng toàn thể viên chức tham gia buổi tập huấn “Định hướng công tác chuyển đổi số tại Cơ sở II”.
The Board of Directors, Manager/Deputy Managers of departments, the rapporteurs, and all staff at the training session on “Digital transformation orientation at FTU-HCMC Campus”.