Tập huấn “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” tại Ban Thư viện

213

*Training session: Strengthening innovative and creative capacity for staffs of Library Department

Implementing Plan No. 1371/KH-CSII on the organization of training programs related to innovation and creativity for employees in Foreign Trade University – HCMC Campus, on June 13th, 2023, Library Department organized a training session to enhance innovative and  creative capacity for staffs in the Department.

Thực hiện Kế hoạch số 1371/KH-CSII về tổ chức chương trình tập huấn liên quan đến đổi mới sáng tạo cho viên chức của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, ngày 13 tháng 6 năm 2023, Ban Thư viện đã tổ chức buổi tập huấn “nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” cho các viên chức trong Ban.

Mục tiêu chính của buổi tập huấn là có thể cung cấp các kỹ năng cần thiết cho các thành viên trong Ban Thư viện để có thể tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng mới và áp dụng các phương pháp, công cụ sáng tạo trong công việc của mình. Trong suốt 02 giờ tập huấn, Ban Thư viện đã thực hiện hiệu quả các chuyên đề: Warm-up, Mô hình Cynefin, Nhìn lại hành trình Đổi mới sáng tạo của Ban Thư viện, Chia sẻ: Tình yêu Ngoại thương và chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2040.

Warm-up: các viên chức được khởi động với trò chơi tinh thần vui tươi phấn khởi, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các viên chức với nhau

  • Giới thiệu: mô hình Cynefin, thấu cảm, năm ngôn ngữ tình yêu.
  • Nhìn lại hành trình Đổi mới sáng tạo của Ban Thư viện thời gian qua với video clip.
  • Phát kiến lộ trình “Chuyển đổi số và Phát triển Thư viện số” thực hiện chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2040 dựa trên nền tảng: hạ tầng, tài nguyên, tiện ích tạo nên những giá trị gia tăng cho người dùng.
  • Bàn tròn: Tình yêu Ngoại thương – Thảo luận những điều viên chức hài lòng nhất đối với CSII ĐH Ngoại thương; những thay đổi, đổi mới, sáng tạo ở FTU mà viên chức hài lòng, tự hào và cùng chia sẻ Tình yêu FTU trong từng viên chức…

Buổi tập huấn “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” của Ban Thư viện đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các thành viên tham dự đã được rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo, giúp nhìn nhận các thách thức và cơ hội một cách khác biệt. Điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong các hoạt động tại thư viện. Đây thực sự vừa là dịp để các viên chức có thể lắng nghe và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức tìm kiếm những ý tưởng mới trong các công tác khác tại Cơ sở II bằng một cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo hơn. Buổi tập huấn đã giúp tăng cường thấu cảm, gắn kết và  động lực cùng nhau nỗ lực xây dựng Đại học Ngoại thương theo định hướng đổi mới sáng tạo và trở thành mái nhà hạnh phúc, bình yên cho tất cả FTUers.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Below are some  photos at the training session: