Tập huấn những qui định mới về hóa đơn chứng từ cho viên chức Cơ sở II

447

* Training session on new regulations on invoices and documents for the staff at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus

On December 25th, 2020, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held a training session on new regulations on invoices and documents for the staff. Ms. Ha Thai Hanh, Deputy Manager of the Propaganda Department – Ho Chi Minh Tax Department, was the rapporteur of the training session. 

Ngày 25/12/2020, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn những quy định mới về hóa đơn chứng từ cho viên chức Cơ sở II. Tham dự buổi tập huấn thành phần gồm có Ban giám đốc và các viên chức của các đơn vị tại Cơ sở II. Báo cáo viên của buổi tập huấn là Bà Hà Thái Hạnh – Phó Trưởng phòng tuyên truyền Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II đã gửi lời cảm ơn đến Bà Hà Thái Hạnh – Phó Trưởng phòng tuyên truyền Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tập huấn, chia sẻ nội dung “Những quy định mới về hóa đơn, chứng từ cho viên chức Cơ sở II”; Cơ sở II tổ chức buổi tập huấn này nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và giúp viên chức Cơ sở II cập nhật kịp thời các quy định mới của Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ công tác đúng quy định. Giám đốc cũng đề nghị tất cả viên chức tham dự tập huấn phải tập trung, ghi chép đầy đủ, nắm bắt nội dung được tập huấn để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên đã phổ biến, chia sẻ những quy định mới về hóa đơn chứng từ như: Nghị định số 123/2020/NĐ/CP ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 125/2020/NĐ/CP ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn; Công văn số 4818/TCT-PC ngày 12/11/2020 của Tổng Cục Thuế tóm tắt một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Ngoài ra, Báo cáo viên cũng tận tình chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và những điểm cần lưu ý về hóa đơn, chứng từ cho viên chức Cơ sở II.

Qua buổi tập huấn, viên chức Cơ sở II đã nắm bắt được những nội dung Báo cáo viên chia sẻ để vận dụng vào thực tế công tác, đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng những quy định của Nhà nước về hóa đơn, chứng từ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

PGS,TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II tặng hoa cho Báo cáo viên
Prof. Dr.Nguyen Xuan Minh, Director of FTU-HCMC Campus, gave flowers to the rapporteur
Viên chức Cơ sở II tham dự buổi tập huấn “Quy định mới về hóa đơn, chứng từ”
The staff of FTU-HCMC Campus at the training session on new regulations on invoices and documents