Tập huấn triển khai công tác theo quy định Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Ngoại thương

466

*Tập huấn triển khai công tác theo quy định Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Ngoại thương

Vào ngày 03 tháng 11 năm 2020, Trường đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn triển khai công tác theo quy định Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Ngoại thương với hơn 60 người tham dự. Buổi tập huấn có sự hiện diện của đại diện Ban Giám đốc CSII; Trưởng/Phó các đơn vị và viên chức phụ trách Đảm bảo chất lượng của các đơn vị.

* Training on performing tasks in accordance with the Internal Quality Management of Foreign Trade University

On November 3, 2020, Foreign Trade University – Campus II in Ho Chi Minh City organized a training course on how to perform tasks in accordance with the regulation over Internal Quality Management of Foreign Trade University with more than 60 participants. The training session was attended by representatives of the Board of Directors of Ho Chi Minh campus; Heads /Deputy Heads of Departments and officers in charge of Quality Management of department.

Thực hiện Kế hoạch số 2975/KH-CSII ngày 20/10/2020, nhằm tăng cường hiệu quả công tác Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) tại Cơ sở II, ngày 03 tháng 11 năm 2020 Cơ sở II đã tổ chức Tập huấn triển khai công tác theo quy định Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Ngoại thương.

Mục đích của buổi tập huấn là giúp cho các đơn vị và đội ngũ viên chức ĐBCL tại Cơ sở II hệ thống lại những công tác liên quan đến ĐBCL và cách thức triển khai hệ thống công cụ, quy trình ĐBCL theo quy định ĐBCL bên trong của Trường Đại học Ngoại thương theo Quyết định 219/QĐ-ĐHNT ngày 18/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về ban hành Quy định đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Ngoại thương, chủ động thực hiện công việc thực tiễn một cách hiệu quả, qua đó đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng công tác của đơn vị.

Đến tham dự tập huấn có sự hiện diện của TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II – Báo cáo viên buổi tập huấn; Trưởng/ Phó các đơn vị và viên chức phụ trách ĐBCL của các đơn vị.

Tại buổi tập huấn, TS Trần Quốc Trung đã tổng kết những kết quả thực hiện của các đơn vị về công tác ĐBCL thực hiện theo Quyết định 219/QĐ-ĐHNT ngày 18/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về ban hành Quy định đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Ngoại thương bao gồm ĐBCL về chiến lược (tầm nhìn, sứ mạng; quản trị; quản trị chiến lược; quản lý nguồn nhân lực; đảm bảo mạng lưới và quan hệ đối ngoại, quản lý khoa học; đảm bảo nguồn lực học tập, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất; đảm bảo tài chính), ĐBCL về hệ thống, ĐBCL thực hiện chức năng và đảm bảo về kết quả hoạt động (đảm bảo hoạt động đào tạo; đảm bảo chất lượng hoạt động phục vụ cộng đồng) và kế hoạch triển khai thực hiện công tác ĐBCL trong thời gian sắp đến hướng đến phục vụ công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và AUN-QA.

Chương trình tập huấn giúp viên chức hiểu rõ phương pháp và cách thức triển khai hệ thống công cụ, quy trình ĐBCL theo quy định ĐBCL bên trong của Trường Đại học Ngoại thương; từ đó không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác và giúp viên chức thực hiện với tinh thần chủ động và vận dụng phù hợp với thực tiễn tại Cơ sở II.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn:

TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II trình bày tại buổi tập huấn Ph.D. Tran Quoc Trung – Vice Director of FTU-HCMC Campus delivering a speech at the training session
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Báo cáo viên trong buổi tập huấn Participants in the training session