Tập huấn triển khai về kỹ năng thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

398

* Tập huấn triển khai về kỹ năng thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

Vào ngày 26 tháng 05 năm 2021, Trường đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn triển khai về kỹ năng thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương với hơn 70 người tham dự. Buổi tập huấn có sự hiện diện của đại diện Ban Giám đốc CSII; Trưởng/Phó các đơn vị và viên chức phụ trách Đảm bảo chất lượng của các đơn vị.

* Training session on evidence collecting skills for the assessment of the quality of educational institutions according to the Circular No. 12/2017 / TT-BGDĐT at HCM City Campus, Foreign Trade University

On May 26, 2021, Foreign Trade University – HCM City Campus held a training session on evidence collecting skills for the assessment of the quality of educational institutions according to the Circular No. 12/2017 / TT-BGDĐT at HCM City Campus, Foreign Trade University with more than 70 participants. The training session was attended by representatives of the Board of Directors of Ho Chi Minh campus; Heads /Deputy Heads of Departments and officers in charge of Quality Management of department.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) và Kiểm định chất lượng (KĐCL) tại Cơ sở II, ngày 26 tháng 05 năm 2021 Cơ sở II đã tổ chức tập huấn về kỹ năng thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

Mục đích của buổi tập huấn là giúp cho các đơn vị tại Cơ sở II nắm rõ tầm quan trọng của việc thu thập minh chứng, phân loại được các loại minh chứng thường được sử dụng trong kiểm định chất lượng và lưu trữ một cách có hệ thống, khoa học, làm cơ sở cho công tác viết báo cáo đánh giá các tiêu chí và đưa ra kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn tại Cơ sở II. Mặt khác nhằm xây dựng văn hóa lưu giữ minh chứng cho mọi hoạt động của các đơn vị trong toàn Cơ sở II, giúp các đơn vị lưu trữ và quản lý hệ thống thông tin liên quan đến kiểm định chất lượng một cách có hệ thống, khoa học và thường xuyên.

Đến tham dự tập huấn có PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Trưởng/Phó các đơn vị và viên chức phụ trách ĐBCL của các đơn vị.

 Tại buổi tập huấn, ThS Hồ Đắc Hải Miên – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM đã giới thiệu hiểu rõ tầm quan của công tác đảm bảo chất lượng tại trường và cách thu thập minh chứng có hiệu quả. ThS Hồ Đắc Hải Miên cũng đã trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong công tác thu thập minh chứng ĐBCL giáo dục đại học cũng như hiểu rõ nội hàm của từng tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2021.

Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn đưa ra những câu hỏi gợi ý, phù hợp với từng tiêu chuẩn, tiêu chí. Dựa trên bộ câu hỏi chuẩn đoán, các thành viên sẽ rà soát và lên kế hoạch để thu thập và xây dựng minh chứng cần có trong tương lai.

Với sự chủ trì của ThS Hồ Đắc Hải Miên và sự tham gia tích cực của các thành viên đã đóng góp rất nhiều vào sự thành công của buổi tập huấn. Thông qua hội nghị, các viên chức Cơ sở II có dịp tăng cường kết nối, trao đổi, thảo luận, tham vấn ý kiến chuyên gia trong việc hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo bền vững

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn:

Ảnh 1. PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II Trường ĐHNT phát biểu tại buổi tập huấn Associate Professor, Dr. Tran Quoc Trung – Deputy Director of Ho Chi Minh City Campus delivered a speech at the training session
Ảnh 2. ThS Hồ Đắc Hải Miên – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG TP.HCM trình bày tại buổi tập huấn MSc. Ho Dac Hai Mien – Deputy Director of Centre for Education Accreditation – Vietnam National University Ho Chi Minh City making a presention at the training session