Tập huấn về đánh giá kết thúc học phần học kì II năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến

344

* Tập huấn về đánh giá kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến

Vào ngày 30/06/2021, ngày 01 và ngày 06/07/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các buổi tập huấn về đánh giá kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc Cơ sở II; lãnh đạo các Bộ môn, Ban QLĐT, Ban ĐTQT, Ban KT&ĐBCL, Ban TTTV và hơn 100 viên chức là giảng viên các Bộ môn và các đơn vị liên quan.

* Training on online assessment at the end of the second semester of the school year 2020-2021.

On June 30, 2021, July 1 and July 6, 2021, Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus organized the training sessions on the online assessment of the second semester of the school year 2020-2021 with the participation of the representatives of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Campus; the leaders of the Departments, the Education and Training Board, the International Education Board, the Quality Assurance and Assessment Board, the Information and Library Board and more than 100 staff members who are the lecturers of all Faculties and the officials of related Departments.

Thực hiện Hướng dẫn số 301/HD-ĐHNT ngày 14/6/2021 về đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong điều kiện phòng dịch Covid 19, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các buổi tập huấn về đánh giá kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến cho toàn thể giảng viên các Bộ môn và viên chức các đơn vị Ban QLĐT, Ban ĐTQT, Ban KT&ĐBCL, Ban TTTV.

Mục đích của buổi tập huấn: Chương trình tập huấn nhằm giúp giảng viên, viên chức các đơn vị tại Cơ sở II nắm rõ cách thức triển khai về kỹ thuật, công tác coi thi, công tác ra đề thi… theo đúng với Hướng dẫn số 301/HD-ĐHNT ngày 14/06/2021 về đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi tập huấn, chuyên viên công nghệ thông tin Lại Phước Đức – Ban TTTV hướng dẫn về cách tạo phòng thi và các thông tin liên quan đến phòng thi; ThS Huỳnh Hiền Hải – Bộ môn Kinh tế – Luật giới thiệu và hướng dẫn cách thức ra đề thi trên MS Team, Test Portal; ThS Trần Hải Phú – Trưởng Ban KT&ĐBCL hướng dẫn về công tác tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến; PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Ban KT&ĐBCL đã trả lời các ý kiến, đề xuất của giảng viên về phân công về tổ chức thi thử theo hình thức trực tuyến và quy trình tổ chức đánh giá kết thúc học phần kỳ II năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến.

Với sự trao đổi, thảo luận tích cực của các giảng viên, viên chức tham dự đã góp phần tạo nên sự thành công của buổi tập huấn. Thông qua các buổi tập huấn, các giảng viên, viên chức các đơn vị liên quan đã nắm được quy trình tổ chức đánh giá kết thúc học phần kỳ II năm học 2020-2021 và thống nhất về phân công tổ chức thi thử theo hình thức trực tuyến trong điều kiện phòng dịch Covid 19.

tap-huan-danh-gia-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ki-ii-nh-2020-2021-truc-tuyen