Tập huấn về thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại Cơ sở II

261

* Tập huấn về thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương.
Vào ngày 01/10/2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn về thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại Cơ sở II theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc Cơ sở II; lãnh đạo các Ban, Bộ môn và viên chức được phân công thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại các đơn vị.

* Training on comparing and reviewing KPIs targets at Ho Chi Minh Campus of Foreign Trade University.
On October 1, 2021, Ho Chi Minh Campus of Foreign Trade University in Ho Chi Minh City organized a training session on comparing and reviewing KPIs at Ho Chi Minh Campus in an online form with the participation of the Board of Directors representatives, the Managers and the Deans of Departments, and the in-charge staffs assigned to compare and review KPIs targets at differents organizations.

Thực hiện thông báo số 399/TB-ĐHNT ngày 09/09/2021 về kết luận cuộc họp Ban Thường trực Hội đồng Tự đánh giá và Thông báo số 3256/TB-CSII ngày 17/09/2021 về thực hiện đối sánh với các cơ sở giáo dục và rà soát về chỉ tiêu KPI giai đoạn 2016-2021, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại Cơ sở II theo hình thức trực tuyến cho Lãnh đạo các Ban, Bộ môn và viên chức được phân công thực hiện đối sánh và rà soát chỉ tiêu KPI tại các đơn vị.

Mục đích của buổi tập huấn nhằm giúp các đơn vị nắm bắt được cách thực hiện rà soát chỉ tiêu KPI; việc so chuẩn, đối sánh nhằm làm rõ những điểm mạnh, hạn chế hoặc những thiếu sót của Cơ sở II đối với các đối tác trong nước, ngoài nước. Bên cạnh đó nhằm giúp các đơn vị bổ sung minh chứng, phục vụ viết báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu thực tiễn công tác tại Cơ sở II.

Tại buổi tập huấn, PGS, TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở đã triển khai, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của các đơn vị, nhóm chuyên trách về cách thức rà soát các chỉ tiêu KPI và các yêu cầu để báo cáo so chuẩn, đối sánh giữa Cơ sở II với các đối tác trong và ngoài nước.

Với sự trao đổi, thảo luận tích cực của các giảng viên, viên chức tham dự đã góp phần tạo nên sự thành công của buổi tập huấn. Thông qua buổi tập huấn, các giảng viên, viên chức các đơn vị liên quan đã nắm được công tác rà soát chỉ tiêu KPI và cách thức lựa chọn các tiêu chí để đối sánh phù hợp để đảm bảo đủ cơ sở minh chứng viết báo cáo tự đánh giá tại Cơ sở II.

tap-huan-ve-thuc-hien-doi-sanh-va-ra-soat-chi-tieu-kpi-tai-csii-1
PGS, TS Trần Quốc Trung trình bày tại buổi tập huấn(Associate Professor, Dr. Tran Quoc Trung – Deputy Director of Ho Chi Minh City Campus making a presention at the training session)
tap-huan-ve-thuc-hien-doi-sanh-va-ra-soat-chi-tieu-kpi-tai-csii-2
Thành viên tham dự chụp hình lưu niệm với Báo cáo viên trong buổi tập huấn (Participants in the training session)