Tổ chức quán triệt Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức tại trường Đại học Ngoại thương

593

Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus organized a training session on regulations on regular salary increase, seniority allowance beyond the frame, salary increases ahead of time, and seniority allowance for lectures at Foreign Trade University

On February 24th, 2022, Foreign Trade University – Ho Chi Minh Campus organized a training session to help officers thoroughly understand the regulations on regular salary increases, seniority allowance beyond the frame, salary increases ahead of time, and seniority allowance for lectures at Foreign Trade University.

Nhằm giúp viên chức Cơ sở II kịp thời nắm bắt được các quy định hiện hành của Nhà trường để phục vụ tốt trong quá trình thực hiện công tác. Ngày 24/02/2022, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt quy định về nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức tại Trường Đại học Ngoại thương cho viên chức Cơ sở II.

Tham dự buổi quán triệt có sự hiện diện của Báo cáo viên ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II; Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc Cơ sở II; Trưởng, Phó các đơn vị; Toàn thể viên chức và người lao động tại Cơ sở II.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp của cả nước nói chung, các tỉnh phía Nam nói riêng và tuân thủ theo thông điệp 5K bảo đảm an toàn phòng chống dịch, đồng thời để thuận lợi trong quá trình triển khai công tác của các viên chức, Cơ sở II tổ chức buổi quán triệt quy định đến viên chức và người lao động thông qua hai hình thức: trực tiếp tại hội trường B001 và trực tuyến qua nền tảng MS Teams.

Căn cứ Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức tại Trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 3260/QĐ-ĐHNT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương), ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II đã quán triệt đầy đủ các quy định và đặc biệt lưu ý, nhấn mạnh các quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, tiêu chuẩn, thành tích để nâng bậc lương trước hạn…

Thông qua buổi quán triệt, viên chức cơ sở II đã nắm bắt được các quy định, quy chế của Nhà trường để áp dụng trong thực tế công tác đúng quy định hiện hành, góp phần vào sự phát triển của Cơ sở II nói riêng và trường Đại học Ngoại thương nói chung.

Dưới đây là hình ảnh của lớp bồi dưỡng.

Below are some photos at the training session:

quy-dinh-nang-bac-luong-thuong-xuyen-voi-vien-chuc-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-1
ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt các quy định về nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung…
MSc Pham Thu Thuy, Vice Director of FTU-HCMC Campus, presented regulations on regular salary increase, seniority allowance beyond the frame, salary increases ahead of time, and seniority allowance for lectures at Foreign Trade University Officers of FTU-HCM Campus attended through MS Teams.

quy-dinh-nang-bac-luong-thuong-xuyen-voi-vien-chuc-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-2
Quý Thầy, Cô tham dự trực tuyến qua nền tảng MS Teams.
Officers of FTU-HCM Campus attended through MS Teams

quy-dinh-nang-bac-luong-thuong-xuyen-voi-vien-chuc-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-3
Quý Thầy, Cô Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, báo cáo viên và cùng toàn thể viên chức tham dự buổi quán triệt trực tiếp tại hội trường B001.
The Board of Directors, Managers/ Deputy Managers of FTU-HCMC Campus attended the training session directly at Hall B001