Tọa đàm báo cáo nội dung đi thực tế của Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ năm học 2020-2021– Hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, gắn kết với thực tiễn

361

On April 26th and 28th, 2021, Professional Operations Faculty held 04 dialogues on “Findings from Field Trips of Lecturers”. This offered an opportunity for teachers to discuss emerging issues, enhance the quality of teaching and research, and deliver practical experience to students through examples from the firms.
Nhằm nâng cao hàm lượng kiến thức thực tiễn trong nội dung bài giảng và nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối với các Doanh nghiệp theo chủ trương của Nhà trường, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức 04 buổi tọa đàm để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế giữa các giảng viên sau khi các thầy cô kết thúc thời gian đi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp với những chủ đề khác nhau, phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Trong suốt 04 buổi tọa đàm diễn ra trong ngày 26/04/2021 và ngày 28/04/2021, các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ đã thực hiện báo cáo và thảo luận sôi nổi về các chủ đề và nội dung đi thực tế năm học 2020 – 2021. Các buổi tọa đàm có sự tham dự của PGS. TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II, Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Ban Chủ nhiệm Bộ môn cùng các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ.
Trong mỗi buổi tọa đàm, giảng viên các tổ lần lượt trình bày những vấn đề cốt yếu đã đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, cũng như mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Nhiều giảng viên đã đề cập đến những xu hướng và vấn đề nổi bật xoay quanh các môn học, như bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, chiến lược truyền thông – quảng cáo, quản lý và xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội, phân tích doanh nghiệp niêm yết, kỹ thuật trong kinh doanh ngoại hối, các giao dịch về quyền chọn/giao sau trên thị trường chứng khoán TP. HCM … trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi nổi. Bên cạnh đó, một số giảng viên giới thiệu cách thức các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động khác nhau như các quy trình kế toán, quy trình tuyển dụng nhân sự, hoạt động thanh toán quốc tế, marketing B2B và nghiệp vụ tổ chức xuất nhập khẩu… Trong mỗi phần báo cáo, các giảng viên không chỉ khái quát lý thuyết về vấn đề tìm hiểu mà còn trình bày rất chi tiết và sinh động các ứng dụng của các doanh nghiệp trong thực tiễn. Các buổi tọa đàm đã diễn ra trong không khí khoa học, nghiêm túc, cởi mở và các thầy cô đều sẵn sàng chia sẻ, tiếp nhận và trao đổi nhiều kiến thức thực tế bổ ích.
Kết thúc chuỗi tọa đàm, PGS.TS Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II đã lần nữa nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng của công tác đi thực tế, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong việc thu thập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ. Ngoài ra, PGS.TS Trần Quốc Trung đưa ra một số góp ý như trình bày báo cáo theo các tình huống cụ thể (case study), tăng cường trao đổi chuyên môn giữa các thầy cô hơn nữa … để nâng cao chất lượng của buổi tọa đàm, để quá trình đi thực tế tại các doanh nghiệp và đơn vị chính là nguồn tư liệu thực tiễn và là giá trị tăng thêm mà các giảng viên có thể cung cấp cho sinh viên trong quá trình giảng dạy cũng như liên hệ thực tế trong hoạt động nghiên cứu tại Cơ sở II.
Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi tọa đàm: