Tọa đàm “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ tại Cơ sở II”

351

The Seminar “Promoting scientific research in the field of languages at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus”

At 9:00 am on Tuesday, March 29th , 2022, Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus held a Seminar “Promoting scientific research in the field of languages at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus” via the Microsoft Teams platform with the participation of all lecturers of the Division of Foreign Languages, the Scienctific Management and International cooperation Department, and other interested officials.

Vào lúc 9h00 sáng Thứ Ba ngày 29/3/2022, Cơ sở II đã tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ tại Cơ sở II” bằng hình thức trực tuyến qua nền tảng Microsoft Teams với sự tham gia của toàn thể giảng viên Bộ môn ngoại ngữ, Ban QLKH-HTQT và các viên chức có quan tâm, đặc biệt với sự trình bày của Báo cáo viên PGS, TS Vũ Hoàng Nam – Trưởng Phòng Quản lý khoa học.

Nằm trong chiến lược tăng cường kết nối, đào tạo chuyên môn liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học cho viên chức lĩnh vực ngoại ngữ, buổi tọa đàm này đã được triển khai để đáp ứng yêu cầu về công tác nghiên cứu khoa học tại Cơ sở II. Trong buổi tọa đàm, PGS, TS Vũ Hoàng Nam đã chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm và các phương pháp nghiên cứu đặc thù ở lĩnh vực ngôn ngữ góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học nói chung và thực hiện đề tài KH&CN nói riêng trong Bộ môn ngoại ngữ.

Sau buổi chia sẻ, viên chức tham dự và Báo cáo viên đã trao đổi nhiều thông tin về việc giảng viên thực hiện đề tài KH&CN, đăng bài trên chí quốc tế và một số quy định về nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Đây hứa hẹn sẽ là tiền đề tốt hỗ trợ giảng viên thực hiện được các yêu cầu công tác về nghiên cứu khoa học ở một lĩnh vực đặc thù như ngôn ngữ tại Cơ sở II. Dưới đây là một số hình ảnh về Buổi Tọa đàm “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ tại Cơ sở II”:

Below are some photos of The Seminar “Promoting scientific research in the field of languages at Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus”:

toa-dam-day-manh-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-linh-vuc-ngon-ngu-co-so-ii-1
Báo cáo viên PGS, TS Vũ Hoàng Nam – Trưởng Phòng Quản lý khoa học
Reporter Assoc. Prof. Dr. Vu Hoang Nam – Head of Research Affairs Department

toa-dam-day-manh-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-linh-vuc-ngon-ngu-co-so-ii-2
Giảng viên Bộ môn ngoại ngữ, Ban QLKH-HTQT và các viên chức có quan tâm
Lecturers of the Division of Foreign Languages, the Scienctific Management and international cooperation Department, and other interested officials