Triển khai đào tạo các học phần đặc thù theo xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0

574

*Seminar: The implementation of training program for specific modules:  adapting to the trend of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)

Emerging technologies continue to impact how companies do business and how people handle digital transactions. In order to foster the adaptation and implementation of trends associated with Industry 4.0, the Professional Operations Faculty of FTU Ho Chi Minh City Campus has organised the seminar “The implementation of training program for specific modules:  adapting to the trend of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)” on 04 January 2021. This event brought together lecturers from different faculties at FTU Ho Chi Minh city campus to discuss the implementation plan for new modules in the near future.

New modules, including Artificial Intelligence, Fintech and Applied Personal Finance, prepare students with the technological skills and applications in the increasingly integrated world of finance and investment. Artificial Intelligence will help students understand the importance of artificial intelligence in data analysis, the process automation and emerging technologies fit within other emerging Fintech trends. Fintech, which has been introduced to top universities including Harvard and Cambridge, is designed to provide students with the understanding and analysis of the importance of technologies and their solutions and applications in the fields of finance and investment. Whilst Applied Personal Finance module raises students’ awareness of making use of technological applications in making decisions, it also supports students allocating and utilising financial resources for the most optimising profitable personal funds.

Ban Giám đốc cùng các giảng viên tham dự tọa đàm

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội và cập nhật xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 vào chương trình đào tạo, từ năm học 2021-2022 Trường Đại học Ngoại thương sẽ bắt đầu triển khai đào tạo các học phần: Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ tài chính (Fintech), Tài chính cá nhân ứng dụng trong chương trình đào tạo hệ tiêu chuẩn và hệ chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Bộ môn Nghiệp vụ đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Triển khai đào tạo các học phần đặc thù theo xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0”. Buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc, Ban Quản lý Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nghiệp vụ, Ban Chủ nhiệm Bộ môn Cơ sở cơ bản, giảng viên Bộ môn nghiệp vụ và giảng viên tổ Toán Tin Bộ môn Cơ sở cơ bản.

Với xu thế ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt trí tuệ nhân tạo, vào các lĩnh vực kinh doanh ngày càng sâu rộng, các học phần đặc thù bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ tài chính (Fintech) và Tài chính cá nhân ứng dụng đã được Nhà trường bổ sung kịp thời vào các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như nhu cầu học tập của sinh viên và trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai. Ngoài nội dung kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, các học phần còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng liên tục thích ứng và linh hoạt áp dụng các sản phẩm của công nghệ trong công việc và các mặt của đời sống.

Các đại biểu tham gia tọa đàm đã trao đổi sôi nổi về đề cương môn học, phân tích các vấn đề phát sinh, những thuận lợi và khó khăn khi triển khai chương trình, kế hoạch triển khai… Học phần Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo nền tảng kiến thức cơ bản về chuyển đổi kĩ thuật số để từ đó sinh viên có góc nhìn toàn cảnh và khả năng thích ứng với xu hướng ứng dụng công nghệ nói chung và trí năng nhân tạo nói riêng vào môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Trong khi đó, Công nghệ tài chính và Tài chính cá nhân ứng dụng giúp người học có kiến thức chuyên sâu về sự kết nối giữa công nghệ và các lĩnh vực tài chính ở cả góc độ vĩ mô và vi mô. Công nghệ được xem là công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho quá trình “cách mạng hóa” ngành tài chính và có tác động lên sự thay đổi, cải tiến đáng kể của các hoạt động tài chính ngân hàng truyền thống (như thanh toán và tiền gửi, vay và cho vay, gọi vốn và đầu tư,…) và nhu cầu hoạch định tài chính cá nhân (như kê khai và quản lý thuế thu nhập và tài sản cá nhân, hưu trí, tín dụng, bảo hiểm và đầu tư cá nhân,…). Cũng thông qua những học phần này, các công nghệ mới như dữ liệu lớn (big data) và blockchain được giới thiệu đến sinh viên và rèn luyện những kỹ năng trong tư duy phản biện, sử dụng được các phần mềm hỗ trợ liên quan, phát hiện, xử lý và giải quyết được các vấn đề phát sinh.

Các học phần rí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ tài chính (Fintech), Tài chính cá nhân ứng dụng dự kiến sẽ được đưa vào đào tạo tại Cơ sở II từ năm học 2021-2022. Đây sẽ là bước đột phát trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo sinh viên ra trường có kiến thức, kỹ năng phù hợp với xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.