Tọa đàm “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

410

Thực hiện Hướng dấn số 05-HD/ĐU ngày 27/4/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về thực hiện một số nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sáng ngày 04/6/2018, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi Tọa đàm giữa Ban giám đốc Cơ sở II và các viên chức quản lý Cơ sở II thực hiện chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đến tham dự buổi Tọa đàm có sự hiện diện của: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II – Phó Giám đốc Cơ sở II; ThS Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II cùng Trưởng, Phó các đơn vị và Thường trực Đoàn Thanh niên tại Cơ sở II.
Phát biểu mở đầu buổi Tọa đàm PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã báo cáo khái quát những nội dung của buổi Tọa đàm để trao đổi cùng các thầy cô viên chức quản lý gồm:
– Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương.
– Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
– Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
PGS, TS Nguyễn Xuân Minh nhấn mạnh viên chức quản lý Cơ sở II cần chú trọng và vận dụng học tập theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, phong cách lãnh đạo, dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng người tài, cách mạng khoa học, năng động, sáng tạo” trong quá trình thưc hiện công tác tại Cơ sở II.

Hình 1: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh báo cáo các nội dung học tập Chuyên đề

Tại buổi Tọa đàm, mỗi viên chức quản lý đều có phần trình bày, chia sẻ về kế hoạch học tập và vận dụng nội dung Chuyên đề vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị. Sau mỗi phần trình bày, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã phân tích các tình huống quản lý và góp ý từ kinh nghiệm quản lý thực tế để từ đó các viên chức quản lý Cơ sở II có thể chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa làm việc theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cơ sở II.

Hình 2: Các viên chức chia sẻ kế hoạch học tập và vận dụng Chuyên đề vào thực tiễn công tác

Kết thúc buổi Tọa đàm, thông qua tình hình công tác thực tế tại Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã chốt lại những vấn đề cụ thể ở từng nội dung xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo mà mỗi viên chức quản lý Cơ sở II cần học tập và vận dụng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh nhắn nhủ các viên chức phấn đấu rèn luyện và học tập để tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu công tác của Nhà trường, cùng cống hiến và xây dựng Cơ sở II ngày càng phát triển trên tầm cao mới.

Hình 3: Ban Giám đốc chụp hình cùng các viên chức quản lý tại buổi Tọa đàm