Triển khai công tác sinh hoạt chuyên môn tại Ban QT-TB năm học 2019-2020

396

IMPLEMENTING MONTHLY PROFESSIONAL ACTIVITES IN FACILITY AND MANAGEMENT DEPARTMENT – ACADEMIC YEAR 2019-2020

In order to improve staff performance as well as share working skills, update new important rules and regulations relating to fields of work to meet the requirements of each staff in working synchronously and professionally, in the academic year 2019-2020, following the policy of the Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus, Facility and Management Department organized monthly training sessions for all staff.

Nhằm không ngừng nâng cao công tác chuyên môn cũng như chia sẻ những kỹ năng, cập nhật những qui định cần thiết phục vụ công tác ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của mỗi viên chức trong thực hiện công tác một cách đồng bộ và chuyên nghiệp, trong năm học 2019-2020, thực hiện chủ trương của Cơ sở II, hàng tháng Ban QT-TB đã triển khai tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho toàn thể viên chức trong Ban.

Trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban đã đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức sinh hoạt tập trung và linh hoạt chuyển đổi sang hình thức trực tuyến theo Chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, một số chuyên đề sinh hoạt, Ban QT-TB đã triển khai bằng cách lồng ghép và trao đổi các nội dung chuyên môn theo kế hoạch trong các cuộc họp quán triệt nội dung giao ban hàng tháng tại đơn vị.

Một trong các chuyên đề đã sinh hoạt, chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp và đàm phán” được tổ chức ngày 29/4/2020 rất được các viên chức trong Ban quan tâm và thảo luận sôi nổi vì đây là một trong những kỹ năng mềm rất quan trọng trong thế kỷ 21, giúp việc giao tiếp được hiệu quả và đạt được mục đích đặt ra trong những trường hợp cụ thể như trong việc thương thảo hợp đồng, trong việc đàm phán với nhà thầu về các điều khoản trong hợp đồng, trong quan hệ với người học, đồng nghiệp cũng như cấp trên…

Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, các viên chức tham gia chú ý lắng nghe những nội dung báo cáo viên chia sẻ, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận sôi nổi xung quanh chủ đề tập huấn để cùng thống nhất các nội dung sẽ triển khai thực hiện.

Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên của Cơ sở II và sinh hoạt chuyên môn hằng tháng của các đơn vị đã mang lại giá trị vô cùng thiết thực, tạo môi trường cho viên chức chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp viên chức chủ động trong công tác và hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Sau đây là hình ảnh nổi bật tại buổi sinh hoạt chuyên môn hằng tháng của Ban QT-TB: